Kiara (Italy) - Èla, Èlamu Kondà (English translation)

Griko

Èla, Èlamu Kondà

Esù miccéddha isso an tin oscìa
ci egò pedì ti ìmmo an ton jalò,
arte ti eghienàstise megàli
egò sèlo na se prendestò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò ìmmoi manachò (x2)
 
O potamò èrchete an tin oscìa
ce catevènni càtu ston jalò.
Ullà ta aspària vispamèna
èrconde na pìu to glicìo nerò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò ìmmoi manachò (x2)
 
San èrchete to mìna tu maghìu
òllo to còsmo fènete chlorò,
ce ciòla ta puddhìa tragudàu
ghiatì irte to calòn kierò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò immoi manachò (x2)
 
San i zoì dikì-mu ène palèa
paracalùme pànda to Christò,
de ttèleo dè na fào ce dè na pìo,
na ciumisìo mesèsu manachò.
 
Èla, èlamu condà
ti egò ìmmoi manachò (x2)
 
Submitted by Hampsicora on Tue, 13/02/2018 - 09:37
Submitter's comments:
Align paragraphs
English translation

Come, come close to me

Girl, you are from the mountain
and I am a boy from the seaside.
Now that you’ve grown up,
I want to marry you.
 
Come, come close to me
because I feel lonely (x2)
 
The river comes from the mountain
and goes down to the seaside.
All the fish that are thirsty
come to drink fresh water.
 
Come, come close to me
because I feel lonely (x2)
 
When the month of May comes
the whole world appears green,
and even the birds sing
because the weather is fair.
 
Come, come close to me
because I feel lonely (x2)
 
When my life becomes old1
I always pray to the Lord.
I don’t want to eat or drink,
I only want to sleep with you.
 
Come, come close to me
because I feel lonely (x2)
 
  • 1. When I grow old.
Submitted by Hampsicora on Tue, 13/02/2018 - 10:52
Author's comments:

Translation based on the Italian version.

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
More translations of "Èla, Èlamu Kondà"
EnglishHampsicora
5
See also
Comments