Smiley - În staţie la Lizeanu (English translation)

Romanian

În staţie la Lizeanu

O vad seară de seară
Strălucind sub același felinar
La mine la scară
Schimbă bețivani cu milionari
Aruncă cu zâmbete în stânga și-n dreapta
Unul dacă prinde, altul face plata
O vreau seară de seară
Cu toate că știu că e imoral
 
Oh, no no nu te-ai îndrăgostit
Asta-i ispita, e fructul interzis
Un om ca tine are dragoste de dat
În timp ce ea o are doar de închiriat
 
Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară?
Nu că nu l-aș sti prea bine
Dar v-aș vrea doar pentru mine
Există viață și departe de-aici
Lăsați-mă să vă las fără servici
Domnișoară, domnișoară
Iar mă prinde ora cinci
 
Azi m-am băgat în vorbă cu dumneai
Am simțit că tre’ s-o fac
I-am pus doar o-ntrebare
Acum știu c-ar fi trebuit să tac
Mi-a răspuns cum că dânsa nu știe iubire
Nu-și simte inima, d-apoi fericirea
Domnișoară dragă să știi că m-ai întristat
 
Oh, no no nu te-ai îndrăgostit
Asta-i ispita, e fructul interzis
Un om ca tine are dragoste de dat
În timp ce ea o are doar de închiriat
 
Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară?
Nu că nu l-aș sti prea bine
Dar v-aș vrea doar pentru mine
Există viață și departe de-aici
Lăsați-mă să vă las fără servici
Domnișoară, domnișoară
Iar mă prinde ora cinci
 
Domnișoară, domnișoară
Domnișoară, domnișoară
Există viață și departe de-aici
Lăsați-mă să vă las fără servici
 
Domnișoară, domnișoară
Iar mă prinde ora cinci
 
Submitted by gaddy on Mon, 13/02/2017 - 07:48
Last edited by gaddy on Sun, 14/05/2017 - 07:15
Submitter's comments:
Align paragraphs
English translation

In the station at Lizeanu

I see her every evening
Shining under the same lantern
At me
Change drunkers with millionaires
Throw with smiles in the left and right
Once if catch, other makes the payment
I want her every evening
Although I know it's immoral
 
Oh, no, no you didn't fall in love
That's temptation, it's the forbidden fruit
A person like you have love to offer
While that she has only for rent
 
Miss, Miss, what's your schedule this evening?
It's not like I don't know it so good
But, I'd like you only for me
There is life also far from here
Let me let you without job
Miss, miss
Again five o'clock catch me
 
Today I started talking with her
I felt that I needed to do it
I've put her just a question
Now I know that I should shut up
She answered that her doesn't know the love
She doesn't feel the heart, and then the happiness
Dear miss, you know you made me sad
 
Oh, no, no you didn't fall in love
That's temptation, it's the forbidden fruit
A person like you have love to offer
While that she has only for rent
 
Miss, Miss, what's your schedule this evening?
It's not like I don't know it so good
But, I'd like you only for me
There is life also far from here
Let me let you without job
Miss, miss
Again five o'clock catch me
 
Miss, miss
Miss, miss
There is the life also far from here
Let me let you without job
 
Miss, miss
Again five o'clock catch me
 
Submitted by gaddy on Mon, 13/02/2017 - 07:58
Last edited by gaddy on Sun, 14/05/2017 - 07:15
Smiley: Top 3
Idioms from "În staţie la Lizeanu"
See also
Comments