Akyş Saparow - Ömrümüň ak ýyldyzy (Turkish translation)

Turkmen

Ömrümüň ak ýyldyzy

Hany garagöz ýarym
Alan sabry kararym
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
Ömrümüň ak ýyldyzy
Ömrümüň ak gündüzi
 
Ýatlaýarmy ýa ol meni
Aý-aý gije hoş gijeler
Hasratly-gamly gijeler
Durşuna aýdym gijeler
 
Munça aýlar hem ýyllar
Seni görmedik günlem
Arzuwymda görsem diýip
Ömrümüň ak ýyldyzy
Ömrümüň ak gündüzi
 
Ýatlaýarmy ýa ol meny
Aý-aý gije hoş gijeler
Hasratly-gamly gijeler
Durşuna aýdym gijeler
 
Hany garagöz ýarym
Alan sabry kararym
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
Ömrümüň ak ýyldyzy
Ömrümüň ak gündüzi
Ýatlaýarmy ýa ol meni
 
Aý-aý gije hoş gijeler
Hasratly-gamly gijeler
Durşuna aýdym gijeler
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
 
Submitted by Raşit Çolael on Mon, 10/07/2017 - 12:52
Align paragraphs
Turkish translation

Ömrümün ak yıldızı

Hani karagöz yarim
Alan sabrı kararım
Hatırlıyor mu ya o bizi
Ömrümün ak yıldızı
Ömrümün ak gündüzü
 
Hatırlıyor mu ya o beni
Ay-ay gece hoş geceler
Hasretli-gamlı geceler
Duruşuna aydım(şarkı) geceler
 
Bunca aylar hem yıllar
Seni görmediğim günlerim
İsteğimde görsem deyip
Ömrümün ak yıldızı
Ömrümün ak gündüzü
 
Hatırlıyor mu ya o beni
Ay-ay gece hoş geceler
Hasretli-gamlı geceler
Duruşuna aydım(şarkı) geceler
 
Hani karagöz yarim
Alan sabrı kararım
Hatırlıyor mu ya o bizi
Ömrümün ak yıldızı
Ömrümün ak gündüzü
Hatırlıyor mu ya o beni
 
Ay-ay gece hoş geceler
Hasretli-gamlı geceler
Duruşuna aydım(şarkı) geceler
Hatırlıyor mu ya o bizi
Hatırlıyor mu ya o bizi
 
Submitted by Raşit Çolael on Mon, 10/07/2017 - 12:58
Akyş Saparow: Top 1
See also
Comments