Özündən Amerika kəşf etmək

Submitted by RadixIce on 21.08.2017

Özündən Amerika kəşf etmək (Azerbaijani) — Özündən nəsə uydurmaq və ya nəsə mənasız bir yol tapmaq.

Azerbaijani, explained by RadixIce on Mon, 21/08/2017 - 18:41

Özündən Amerika kəşf etmək — To make up things. Literally: to discover America from yourself

English, explained by RadixIce on Mon, 21/08/2017 - 18:41

Özündən Amerika kəşf etmək — Kendinden birşeyler uydurmak.

Turkish, explained by RadixIce on Mon, 21/08/2017 - 18:42