Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Anthem of the People's Democratic Republic of Ethiopia - ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ (Ītyoṗya, Ītyoṗya, Ītyoṗya, Qidämī) (Vietnamese translation)

Anthem of the People's Democratic Republic of Ethiopia - ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ

ኢትዮጵያ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ቅደሚ ፣
በኅብረሰባዊነት ፡ አብቢ ፡ ለምልሚ!
ቃል ፡ ኪዳን ፡ ገብተዋል ፡ ጀግኖች ፡ ልጆችሽ ፣
ወንዞች ፡ ተራሮችሽ ፣ ድንግል ፡ መሬትሽ ፣
ለኢትዮጵያ ፡ አንድነት ፡ ለነጻነትሽ ፣
መሥዋዕት ፡ ሊኾኑ ፡ ለክብር ፡ ለዝናሽ ።
ተራመጂ ፡ ወደፊት ፡ በጥበብ ፡ ጎዳና ፣
ታጠቂ ፡ ለሥራ ፡ ላገር ፡ ብልጽግና ።
የዠግኖች ፡ እናት ፡ ነሽ ፡ በልጆችሽ ፡ ኵሪ ፣
ጠላቶችሽ ፡ ይጥፉ ፡ ለዘላለም ፡ ኑሪ!
 
Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Sat, 25/06/2022 - 04:56
Vietnamese translationVietnamese
Align paragraphs

Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia Đứng Đầu

Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia đứng đầu
Trong chủ nghĩa xã hội – hãy trở nên hưng thịnh!
Đứng lên, hỡi những người con của Tổ quốc,
Đứng lên vì sông núi, quê hương của chúng ta,
Quyết đấu tranh, hy sinh cho sự thống nhất, cho sự tự do của chúng ta
Hãy giữ lấy danh dự của Tổ quốc!
Cố gắng tiến lên trên con đường trí tuệ,
Hãy cố gắng hết mình vì nhiệm vụ,
Vì sự thịnh vượng của đất nước!
Người là mẹ của những anh hùng – hãy tự hào về những đứa con của mình,
Mong kẻ thù diệt vong – mong Tổ quốc trường tồn!
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Sat, 25/06/2022 - 05:04
Comments
Read about music throughout history