Anna German - Śnieżna piosenka (Russian translation)

Proofreading requested
Polish

Śnieżna piosenka

 
Wszystko zaczęło się po prostu,
O jakiejś porze, w jakiś dzień,
Na Solec właśnie zszedłeś z mostu,
A wiatr za Tobą biegł, jak cień.
Wiatr Twoim płaszczem zatrzepotał,
W oczach taiłeś żal i mrok,
Mój wzrok zatrzymał Cię, omotał,
I to był właśnie pierwszy krok.
 
Potem był drugi krok i trzeci,
A miłość trwa i gwiazda świeci…
 
Ty i ja – słowa dwa, jeden ton,
Prószy śnieg, pada śnieg z różnych stron.
Kocham Ciebie, gdy pada śnieg,
Gdy wicher w gałęziach gra,
Sypie śnieg, chłodny puch, jak lek
Na drżące serca dwa…
 
Ty i ja – słowa dwa, jeden ton,
Prószy śnieg, pada śnieg z różnych stron.
Niech nas zasypie srebrny puch,
Niech serca obtuli dwa,
Świat nasz mieści się w słowach dwóch –
Ty i ja…
 
Czy prószy śnieg, czy deszczyk siąpi,
Czy noc na świecie, czy dnia blask,
Miłość nam dobrych chwil nie skąpi,
Wenus nie szcsędzi swoich łask.
Latarnie znają nas i drzewa,
Księżyc ma dla nas czułą twarz,
I cały świat wraz z nami śpiewa,
Gdy zaczynamy duet nasz.
 
Bo czy to w zimie, czy to w lecie
Ta sama treść jest wciąz w duecie…
 
Ty i ja – słowa dwa, jeden ton,
Prószy śnieg, pada śnieg z różnych stron.
Kocham Ciebie, gdy pada śnieg,
Gdy wicher w gałęziach gra,
Sypie śnieg, chłodny puch, jak lek
Na drżące serca dwa…
 
Ty i ja – słowa dwa, jeden ton,
Prószy śnieg, pada śnieg z różnych stron.
Niech nas zasypie srebrny puch,
Niech serca obtuli dwa,
Świat nasz mieści się w słowach dwóch –
Ty i ja…
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 12/10/2014 - 12:01
Last edited by tanyas2882 on Wed, 29/10/2014 - 19:37
Submitter's comments:

Musik by – M. Sart.
Lyrics by – K. Kord.

Align paragraphs
Russian translation

Снежная песня

Versions: #1#2
Все началось просто,
В какую-то пору, в какой-то день,
На Солец только мы спустились с моста,
А ветер за Тобой бежал, как тень.
Ветер Твоим плащом затрепетал,
В глазах таил печаль и мрак,
Мой взгляд задержал Тебя, опутал,
И это был только первый шаг.
 
Потом был второй шаг и третий,
А любовь продолжается и звезда горит...
 
Ты и я – слова два, один тон,
Падает снег, падает снег с разных сторон.
Я люблю Тебя, когда идет снег,
Когда ветер в ветвях играет,
Падает снег, холодный пух, как снадобье
На дрожащие сердца два...
 
Ты и я – слова два, один тон,
Падает снег, падает снег с разных сторон.
Пусть нас заметет серебряный пух,
Пусть сердца окутает два,
Мир наш находится в двух словах –
Ты и я...
 
Или падает снег, или дождик моросит,
Или ночь на земле или дня блеск,
Любовь нам хороших моментов не скупится,
Венера не щадит своих милостей.
Фонари знают нас и деревья,
Луна для нас благой лицо,
И весь мир вместе с нами поет,
Когда мы начинаем дуэт наш.
 
Ведь или это зимой, летом ли
Один и тот же текст - это все равно в дуэте...
 
Ты и я – слова два, один тон,
Падает снег, падает снег с разных сторон.
Я люблю Тебя, когда идет снег,
Когда ветер в ветвях играет,
Падает снег, холодный пух, как снадобье
На дрожащие сердца два...
 
Ты и я – слова два, один тон,
Падает снег, падает снег с разных сторон.
Пусть нас заметет серебряный пух,
Пусть сердца окутает два,
Мир наш находится в двух словах –
Ты и я...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Fri, 06/10/2017 - 20:56
Author's comments:

Musik by – M. Sart.
Lyrics by – K. Kord.

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments