Blanche - City Lights (Azerbaijani translation)

Azerbaijani translation

Şəhər işıqları

Təhlükəli bölgədə tənhayıq
Əlimi tutmağa hazırsan?
Şübhə alovunda tənhayıq
Hər şeyi itirə bilərikmi?
 
Seni və şəhər işıqlarını heç vaxt buraxa bilmərəm
Gözlərindəki fırtınanı heç vaxt ufa bilmərəm
Parlaq gözlərindəki fırtınanı
 
Təhlükəli bölgədə tənhayıq
Əlimi tutmağa hazırsan?
Şübhə alovunda tənhayıq
Hər şeyi itirə bilərikmi?
 
Kosmosun və şəhər işıqlarının arasından baxıram
Hamımız sənin gözlərindəki ulduzlarıq
Qara gözlərindəki ulduzlar
 
Təhlükəli bölgədə tənhayıq
Əlimi tutmağa hazırsan?
Şübhə alovunda tənhayıq
Hər şeyi itirə bilərikmi?
 
Gəl həyatlarımıza birəz işıq əlavə edək
Lakin gözlərindəki fırtınanı qoruyaq
Gəl həyatlarımıza birəz işıq əlavə edək
 
Təhlükəli bölgədə tənhayıq
Əlimi tutmağa hazırsan?
Şübhə alovunda tənhayıq
Hər şeyi itirə bilərikmi?
 
Təhlükəli bölgədə tənhayıq
Əlimi tutmağa hazırsan?
Şübhə alovunda tənhayıq
Hər şeyi itirə bilərikmi?
 
Hər şeyi itirə bilərikmi
Hər şeyi itirə bilərikmi
 
Submitted by Nabi Saryev on Mon, 24/04/2017 - 18:11
Added in reply to request by Lisa_Manoban
English

City Lights

Comments
RadixIce    Mon, 24/04/2017 - 18:13

Yapyalnız nədir? Bizim dildə "tənhayıq" deyə işlənməlidir. Plus, "bilməm" türk dilindədir, bizim dildə "bilmərəm"dir. Amma bu mahnıya uyğun olaraq "səni və şəhər işıqlarını heç vaxt buraxa bilməzdim" olsa daha məqsədyönlü olar. Xahiş edirəm, ədəbi dilimizi bizim dildə olmayan sözlərlə pozmayaq. )