Έπεα πτερόεντα

Submitted by evfokas on 13.01.2013

Έπεα πτερόεντα (Greek (classical)) — A poetical phrase from Homer (Iliad) based on the belief that words when exit the mouth fly taken away by the wind. It means that the spoken word is not enough.

English, explained by evfokas on Sun, 13/01/2013 - 13:36

Translations of "Έπεα πτερόεντα"

Arabicesta volando texto
Explanations:
DanishTale forgår, ord består
DutchWoorden vervliegen, geschriften blijven.
EnglishWhat is spoken flies what is written never dies
Explanations:
EnglishSay it - forget it, Write it - regret it
Explanations:
GermanWorte sind flüchtig, Geschriebenes bleibt
HungarianA szó elszáll, az írás megmarad
ItalianCarta canta
LatinVerba volant, scripta manent
Explanations:
RussianТо, что написано пером, не вырубишь топором
TurkishSöz uçar,yazı kalır.
Explanations:

"Έπεα πτερόεντα" in lyrics

Δήμητρ᾽ ἠύκομον, σεμνὴν θεόν, ἄρχομ᾽ ἀείδειν,
αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον, ἣν Ἀιδωνεὺς
ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς,
νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου, ἀγλαοκάρπου,
<strong>5</strong> παίζουσαν κούρῃσι σὺν Ὠκεανοῦ βαθυκόλποις
ἄνθεά τ᾽ αἰνυμένην, ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ᾽ ἴα καλὰ

Hymns & Music of Ancient Greeks - Ὕμνος Εἲς Τήν Δήμητραν

Ἑρμῆν ὕμνει, Μοῦσα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν,
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,
νύμφη ἐυπλόκαμος, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,
<strong>5</strong> αἰδοίη: μακάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ᾽ ὅμιλον,
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων

Hymns & Music of Ancient Greeks - Ὕμνος Εἲς Τόν Ἑρμῆν

<strong>Ὕμνος Εἲς Τόν Ἀπόλλωνα ‘‘Δήλιον’’</strong>

Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα:
καί ῥά τ᾽ ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο
πάντες ἀφ᾽ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.

Hymns & Music of Ancient Greeks - Ὕμνος Εἲς Τόν Ἀπόλλωνα ‘‘Δήλιον’’ || Ὕμνος Εἲς Τόν Ἀπόλλωνα ‘‘Πύθιον’’

Mοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης,
Κύπριδος, ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε
καί τ᾽ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων
οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,
<strong>5</strong> ἠμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος:
πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης.

Hymns & Music of Ancient Greeks - Ὕμνος Εἲς Τήν Ἀφροδίτην

μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο,
ὅντε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα:
καί ῥά τ᾽ ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο
πάντες ἀφ᾽ ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.

Homer - 'Hymn 3 to Apollo (Εἲς Ἀπόλλωνα [Δήλιον])

Ἑρμῆν ὕμνει, Μοῦσα, Διὸς καὶ Μαιάδος υἱόν,
Κυλλήνης μεδέοντα καὶ Ἀρκαδίης πολυμήλου,
ἄγγελον ἀθανάτων ἐριούνιον, ὃν τέκε Μαῖα,
νύμφη ἐυπλόκαμος, Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα,
5αἰδοίη: μακάρων δὲ θεῶν ἠλεύαθ᾽ ὅμιλον,
ἄντρον ἔσω ναίουσα παλίσκιον, ἔνθα Κρονίων

Homer - 'Hymn 4 to Hermes (Εἲς Ἑρμῆν)

μοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης,
Κύπριδος, ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε
καί τ᾽ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων
οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,
5 ἠμὲν ὅσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος:
πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης.

Homer - 'Hymn 5 to Aphrodite (Εἲς Ἀφροδίτην)

Βρε. Ό,τι και να κάνεις,
γιατί άραγε το κάνεις ;

Για κοίταξε με. Τα παράπονα σου έπεα πτερόεντα.
Οπότε, προτείνω να το γράψουμε το σύστημα.
Ό,τι βρεθεί στο διάβα μου ως την κορυφή εξαλείφω.

Agust D - Τόνι Μοντάνα