βάζω ψηλά τον πήχη

Submitted by Smokey Meydan on 12.07.2017

βάζω ψηλά τον πήχη (Greek) — You've put too high the stakes

English, explained by Guest on Sun, 03/12/2017 - 17:19

βάζω ψηλά τον πήχη — Αυξάνω το επίπεδο δυσκολίας των πραγμάτων ή ορίζω πλεονάζουσες συνθήκες-περιορισμούς στην κατάσταση.

Greek, explained by Smokey Meydan on Wed, 12/07/2017 - 20:08

Translations of "βάζω ψηλά τον πήχη"

EnglishSet the bar high/ low
Explanations:
FrenchMettre la barre haut
Explanations:
Germandie Messlatte hoch legen
Explanations:
SpanishPoner la valla alta
Explanations: