εκ παραδρομής

Submitted by Smokey Meydan on 21.08.2017

εκ παραδρομής (Greek) — by mistake

English, explained by Guest on Sun, 03/12/2017 - 17:01

εκ παραδρομής — Λάθη τα οποία γίνονται είτε στο λόγο είτε στα έργα από βιασύνη και ίσως στιγματίσουν τον πράξαντα.

Greek, explained by Smokey Meydan on Mon, 21/08/2017 - 12:33

Translations of "εκ παραδρομής"

LatinLapsus calami
Explanations: