Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες.

Submitted by Smokey Meydan on 21.08.2017

Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες. (Greek) — Nature never leaves a gap

English, explained by Guest on Sun, 03/12/2017 - 16:37

Translations of "Η φύση έχει τους δικούς της ..."

LatinNatura habet sua iura. Giordano Bruno
Explanations: