Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια

Submitted by Guest on 05.12.2017

Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια (Greek) — the devil is in the details

English, explained by Guest on Tue, 05/12/2017 - 17:26