Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει

Submitted by Hades21 on 03.10.2017

Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει (Greek (classical)) — ἐκ γὰρ ταύτης τῆς ὑπολήψεως ἐξήνθησεν ἡ ἀκροτάτη δόξα τῶν εἰρημένων, ἡ τῶν φασκόντων ἡρακλειτίζειν καὶ οἵαν Κρατύλος εἶχεν, ὃς τὸ τελευταῖον οὐθὲν ᾤετο δεῖν λέγειν ἀλλὰ τὸν δάκτυλον ἐκίνει μόνον, καὶ Ἡρακλείτῳ ἐπετίμα εἰπόντι ὅτι δὶς τῷ αὐτῷ ποταμῷ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι: αὐτὸς γὰρ ᾤετο οὐδ᾽ ἅπαξ

Greek (classical), explained by Hades21 on Tue, 03/10/2017 - 19:23

Translations of "Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει"

LatinOmnia fluunt, omnia mutantur
Explanations: