Προ Μεσημβρίας (π.μ.) Μετά Μεσημβρίαν (μ.μ.)

Submitted by Smokey Meydan on 21.08.2017

Προ Μεσημβρίας (π.μ.) Μετά Μεσημβρίαν (μ.μ.) (Greek (classical)) — π.μ.: Η χρονική διάρκεια μεταξύ 24:00 [ή 00:00] και 12:00
μ.μ.: Η χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 24:00

Greek, explained by Smokey Meydan on Sun, 08/04/2018 - 19:08

Translations of "Προ Μεσημβρίας (π.μ.) Μετά ..."

LatinAnte meridiem (a.m.), post meridiem (p.m.)
Explanations: