Τα χέρια μου βάφηκαν με αίμα.

Submitted by Smokey Meydan on 12.07.2017

Τα χέρια μου βάφηκαν με αίμα. (Greek) — Έχω διαπράξει φόνο ή έγκλημα σοβαρό.

Greek, explained by Smokey Meydan on Wed, 12/07/2017 - 20:10

Translations of "Τα χέρια μου βάφηκαν με αίμα."

DanishAt have blod på hænderne
EnglishBlood on my sleeve
Explanations:
Requests:
FrenchAvoir du sang sur les mains
Explanations:
FrenchAvoir les mains sales
Explanations:
Germansich die Hände schmutzig machen
Italian(avere) le mani sporche
Russianруки в крови
Explanations:
Turkishbasim belada
Explanations: