Χτυπώ νεκροί κι' ανοίχτε μου (Khtipó nekroí ki' anoíkhte mou) (English translation)

Χτυπώ νεκροί κι' ανοίχτε μου

Ααααχ
Χτυπώ νεκροί κι ανοίξτε μου,
να μπω για να σκουπίσω.
 
Να μπω για να σκουπίσω,
τον τόπο τον παντοτινό όπου θα κατοικήσω.
 
English translationEnglish
Align paragraphs

Dead I knock, open

Ah
Dead I knock, open
I will come in to brush off
 
I will come in to brush off
The place that I will stay forever
 
Thanks!
thanked 3 times
Submitted by Lonely AngelLonely Angel on Thu, 07/09/2017 - 22:05
Added in reply to request by rakanrakan
Comments
Lonely AngelLonely Angel    Thu, 07/09/2017 - 22:20

Death in Greek is θάνατος. Here he says to the deads to open him.
In English o νεκρός =is dead

Lonely AngelLonely Angel    Thu, 07/09/2017 - 22:47

It's okay ^_^ I know Greek cause I'm native, if you want a translation from Greek to English, my pleasure ^_^

LL TeixoLL Teixo    Sat, 24/07/2021 - 18:50

what context is this song about? it's a beautiful song for sure.

Flora LamaFlora Lama    Sat, 24/07/2021 - 19:24

Αν μου επιτρέπεις, χωρίς να σημαίνει ότι η μια μετάφραση είναι πιο σωστή από την άλλη :
Εγώ θα έβαζα ενεστώτα διαρκείας εδώ, θα άλλαζα τη σειρά των λέξεων και θα επέλεγα αυτές τις λέξεις:

"Open up, dead people, i'm knocking
to come inside/ enter and sweep up

Τo come inside and sweep up
" the eternal/forever place where i shall inhabit"

LL TeixoLL Teixo    Sat, 24/07/2021 - 19:39

Very interesting! Thank you, Flora.

Read about music throughout history