Όλο πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό.

Submitted by Smokey Meydan on 12.07.2017

Όλο πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό. (Greek) — Συνεχώς διαμαρτύρεσαι για ήσσονος σημασίας θέματα ή τείνεις να μεγαλοποιείς τα δικά σου προβλήματα για λίγη προσοχή.

Greek, explained by Smokey Meydan on Wed, 12/07/2017 - 20:16

Translations of "Όλο πνίγεσαι σε μια κουταλιά ..."

FrenchSe noyer dans un verre d'eau
Explanations:

"Όλο πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό." in lyrics

πάψε επιτέλους να παιδιαρίζεις.
Είσπνευσε, έκπνευσε.
Ηρέμησε αν είναι τώρα ώρα για χαλάρωση.
Όλο πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό,
πάψε επιτέλους να παιδιαρίζεις.

Astrid S - Παιδιαρίζεις