Anna German - Bez tebya (Без тебя) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Bez tebya (Без тебя)

Там, где рядом бродили вчера мы с тобой,
Я шагаю одна наугад.
Дождь прошёл, и на чёрном стекле мостовой
Голубые созвездья лежат...
 
А город спит, и в окнах ни огня,
И далеко ещё начало дня,
И на блестящей мокрой мостовой
Мерцают звёзды под ногами у меня.
Я без тебя иду в полночной мгле,
И каждый шаг так трудно делать мне
По мостовой, по чёрному стеклу,
По бесконечным звёздам, спящим на земле.
 
Может быть, мне лишь снится асфальт под ногой,
Может быть, я на Млечном Пути,
Чтобы где-то вдали на планете другой
Настоящее счастье найти?
 
А город спит, и в окнах ни огня,
И далеко ещё начало дня,
И на блестящей мокрой мостовой
Мерцают звёзды под ногами у меня.
Я без тебя иду в полночной мгле,
И каждый шаг так трудно делать мне
По мостовой, по чёрному стеклу,
По бесконечным звёздам, спящим на земле...
 
Подо мной облака, города и дожди,
Там осталась обида и грусть.
Я иду и не знаю, что ждёт впереди,
А назад оглянуться боюсь...
 
Я без тебя иду в полночной мгле,
И каждый шаг так трудно делать мне
По мостовой, по чёрному стеклу,
По бесконечным звёздам, спящим на земле...
 
Submitted by tanyas2882 on Mon, 16/06/2014 - 16:26
Last edited by zanzara on Sun, 04/03/2018 - 19:41
Submitter's comments:

Lyrics By – Леонид Дербенёв
Music By – Вадим Гамалия

Align paragraphs
Polish translation

Bez ciebie

Versions: #1#2
Tam, gdzie w pobliżu wędrował wczoraj jesteśmy z tobą
Ja chodzę jedna losowo.
Deszcz przeszedł i na czarnym szkle jezdni
Niebieskie konstelacje leżą...
 
A miasto śpi, i w oknach ani ognia,
I daleko jeszcze początek dnia,
I na błyszczącym mokrym bruku
Migoczą gwiazdy pod nogami u mnie.
Ja bez ciebie idę w pasterkę mgle,
I każdy krok tak trudno zrobić mi
Po bruku, po czarnemu szkle,
Przez niekończące się gwiazdom, że śpią na ziemi.
 
Może być mi się tylko śni asfalt pod nogą,
Może być, ja na Drodze mlecznej,
Aby gdzieś na innej planecie
Prawdziwe szczęście znaleźć?
 
A miasto śpi, i w oknach ani ognia,
I daleko jeszcze początek dnia,
I na błyszczącym mokrym bruku
Migoczą gwiazdy pod nogami u mnie.
Ja bez ciebie idę w pasterkę mgle,
I każdy krok tak trudno zrobić mi
Po bruku, po czarnemu szkle,
Przez niekończące się gwiazdom, że śpią na ziemi...
 
Pode mną chmury, miasta i deszcze,
Tam pozostał żal i smutek.
Idę i nie wiem, co czeka na przedzie,
A temu spojrzeć obawiam się...
 
Ja bez ciebie idę w pasterkę mgle,
I każdy krok tak trudno zrobić mi
Po bruku, po czarnemu szkle,
Przez niekończące się gwiazdom, że śpią na ziemi...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 01/10/2017 - 16:52
Author's comments:

Lyrics By – Leonid Dierbieniow
Music By – Vadim Gamalia

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments