Anna German - Beryoza (Берёза) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Beryoza (Берёза)

Берёза, берёза, лет двести шумела,
А время настало, и ты постарела.
Берёза, такой тебя вижу впервые –
Засохшие ветви, как космы седые...
Шуршат пожелтевшие листья в тревоге,
И ты, как старушка, стоишь у дороги.
Стоишь ты, сутулая, на перекрёстке,
Кругом поднимаются дочки-берёзки,
Набросив на плечи зелёные шали,
Девчушки расходятся в дальние дали...
Бегут врассыпную, шагают рядами,
Ведут о тебе разговоры с ветрами...
 
Берёза, берёза, стареешь, тоскуя...
Но я не покину тебя и такую!
Весной, как и прежде, к тебе устремляюсь –
Так вешней порой возвращается аист,
Заботясь о детях, гнездо обновляя...
Берёза, берёза, навеки родная!
 
Submitted by tanyas2882 on Tue, 22/07/2014 - 19:07
Last edited by zanzara on Sun, 04/03/2018 - 19:40
Submitter's comments:

Музыка – Георгий Мовсесян, стихи – Пётр Бровка, перевод с белорусского – Я.Хелемский.

Align paragraphs
Polish translation

Brzoza

Versions: #1#2
Brzoza, brzoza, lat dwieście szumiała,
A czas nadszedł, i zestarzałaś.
Brzoza, taką ciebie widzę po raz pierwszy –
Uschnięte gałęzie, jak kosmy siwe...
Szeleszczą pożółkłe liście w kłopocie,
A ty, jak staruszka, stoisz przy drodze.
Stoisz ty, przygarbiona, na skrzyżowaniu,
Dookoła wznoszą się córki-brzózki,
Narzuciły na ramiona zielone szale,
Dziewczęcy rozchodzą się w dalekie dali...
Uciekają puszczamy, kroczą w rzędach,
Prowadzą o tobie rozmowy z wiatrami...
 
Brzoza, brzoza, starzejesz się, тоскуя...
Ale ja nie opuszczę cię i tak!
Wiosną, jak i poprzednio, do ciebie prę –
Tak wiosną wraca bocian,
W trosce o dzieciach, gniazdo odnawiając...
Brzoza, brzoza, na wieki rodzima!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 01/10/2017 - 16:22
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments