Бить в одну точку

Submitted by nefret on 07.03.2017

Бить в одну точку (Russian) — правя или говоря едно и също нещо

Bulgarian, explained by kalina_989 on Wed, 03/05/2017 - 09:39

Бить в одну точку — Повторять одно и то же: в действии, в речи

Russian, explained by nefret on Tue, 07/03/2017 - 20:29