Red Army Choir - Варшавянка (Varshavianka) (Turkish translation)

Russian

Варшавянка (Varshavianka)

Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас ещё судьбы безвестные ждут.
Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу.
 
На бой кровавый,
Святой и правый
Марш, марш вперед,
Рабочий народ.
 
Мрёт в наши дни с голодухи рабочий,
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей.
Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей.
 
На бой кровавый,
Святой и правый
Марш, марш вперед,
Рабочий народ.
 
Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим.
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим!
Смерть беспощадная всем супостатам!
Всем паразитам трудящихся масс!
Мщенье и смерть всем царям-плутократам!
Близок победы торжественный час.
 
На бой кровавый,
Святой и правый
Марш, марш вперёд,
Рабочий народ.
 
Submitted by zdravkocol on Fri, 07/04/2017 - 11:58
Last edited by SaintMark on Thu, 27/04/2017 - 10:43
Align paragraphs
Turkish translation

Varşovalı (Varşavyanka)

Düşman kasırgaları dönüyor üstümüzde,
Karanlık güçler kalleşçe horluyorlar bizi.
Düşman ile girdiğimiz bu mukadder savaşta,
Bizi bilinmeyen kaderler bekliyor.
Fakat gururla ve cesaretle kaldırıyoruz
Emekçinin davası için mücadelesinin sancağını,
Tüm halkların büyük mücadelesinin sancağını
Daha iyi bir dünya ve kutlu azatlık için.
 
Kanlı savaşa,
Kutsala ve adalete
Marş, marş ileri
Emekçi halk!
 
Günümüzde emekçi halen açlık mı çekecek?
Dillendirelim, kardeşler, daha ne kadar susacağız?
Silah arkadaşlarımızın genç gözlerini
Darağacının ipi korkutabilir mi?
Yüce harpte iz bırakmadan zail olmadılar
Bir ilke uğruna şereflice canını verenler.
Adları zafer şarkılarımız ile
Milyonlarca insan için kutsal olacak.
 
Kanlı savaşa,
Kutsala ve adalete
Marş, marş ileri
Emekçi halk!
 
Tahtın tiranlarından tiksindik biz,
Zincirlerin insanları şehit ettiğini gördük.
Tahtlar insanların kanı ile bezenmişti
Biz de düşmanlarımızı kendi kanlarında boğacağız!
Tüm hasımlarımızı acılı bir ölüm bekliyor!
Tüm işçi sınıfını sömürenleri!
Tüm plütokrat hükümdarlara intikam ve ölüm!
Zaferin heybetli saati yaklaşıyor.
 
Kanlı savaşa,
Kutsala ve adalete
Marş, marş ileri
Emekçi halk!
 
Submitted by darkassassinx7 on Sun, 05/11/2017 - 13:31
Last edited by darkassassinx7 on Thu, 30/11/2017 - 21:07
Comments