Все напред (Vse napred) (Transliteration)

Advertisements
Bulgarian

Все напред (Vse napred)

Лека нощ, но лека ли ще бъде тя,
щом до мен ще те намеря сутринта.
Ще ти кажа, че и днес ще ти хареса,
но от утре ти забравяш ми адреса!
Колко много от живота ти отне ми,
колко пъти само драми и проблеми?
Дай ушенце имам нещо да ти кажа:
"Скъпа, ставай и събирай си багажа!"
 
Тръгвай от тук все напред, все напред,
с широката усмивка пожелавам ти късмет!
Ставай и давай все напред, все напред
телефонът ми за теб ще е зает, все зает!
 
Тръгвай от тук все напред, все напред,
с аверите шампанско ще отворим в твоя част!
Давай, не чакай все напред, все напред,
виж посоката е вярна - пожелавам ти късмет!
 
Хубавото с тебе свърши вече тука,
ще излъжа ако кажа, че ми пука!
Да съм мил с тебе - май не ми отива?
Досети се уж си умна и красива...
И за мене вече сигурно си чула,
аз обичам да започвам пак от нула!
Дай ушенце бейби нещо да ти кажа:
"Пред вратата ми събран ти е багажа!"
 
Тръгвай от тук все напред, все напред,
с широката усмивка пожелавам ти късмет!
Ставай и давай все напред, все напред
телефонът ми за теб ще е зает, все зает!
 
Тръгвай от тук все напред, все напред,
с аверите шампанско ще отворим в твоя част!
Давай, не чакай все напред, все напред,
виж посоката е вярна - пожелавам ти късмет!
 
Аз не знам кого залъгвам, искам пак да си те върна!
Да те чакам ще остана, ти шегата май не схвана?
Да бъда с тебе беше като да живея в Ада
и това, че ти си тръгна ми дойде като награда!
И от както теб те няма, аз живея някак леко,
няма кой да ми се кара, че говоря и на меко.
Бутилки ще отварям и наздравици раздавам,
обяснения не давам, ти звъниш не отговарям!
Искаш да се извинявам или да те съжалявам?
Аз обаче ти затварям - колко пъти да повтарям?
 
Submitted by Kickster on Sat, 26/04/2014 - 11:53
Last edited by CherryCrush on Mon, 04/07/2016 - 12:33
Align paragraphs
Transliteration

Vse napred

Leka nošt, no leka li šte băde tja,
štom do men šte te namerja sutrinta.
Šte ti kaža, če i dnes šte ti haresa,
no ot utre ti zabravjaš mi adresa!
Kolko mnogo ot života ti otne mi,
kolko păti samo drami i problemi?
Daj ušence imam nešto da ti kaža:
"Skăpa, stavaj i săbiraj si bagaža!"
 
Trăgvaj ot tuk vse napred, vse napred,
s širokata usmivka poželavam ti kăsmet!
Stavaj i davaj vse napred, vse napred
telefonăt mi za teb šte e zaet, vse zaet!
 
Trăgvaj ot tuk vse napred, vse napred,
s averite šampansko šte otvorim v tvoja čast!
Davaj, ne čakaj vse napred, vse napred,
viž posokata e vjarna - poželavam ti kăsmet!
 
Hubavoto s tebe svărši veče tuka,
šte izlăža ako kaža, če mi puka!
Da săm mil s tebe - maj ne mi otiva?
Doseti se už si umna i krasiva...
I za mene veče sigurno si čula,
az običam da započvam pak ot nula!
Daj ušence bejbi nešto da ti kaža:
"Pred vratata mi săbran ti e bagaža!"
 
Trăgvaj ot tuk vse napred, vse napred,
s širokata usmivka poželavam ti kăsmet!
Stavaj i davaj vse napred, vse napred
telefonăt mi za teb šte e zaet, vse zaet!
 
Trăgvaj ot tuk vse napred, vse napred,
s averite šampansko šte otvorim v tvoja čast!
Davaj, ne čakaj vse napred, vse napred,
viž posokata e vjarna - poželavam ti kăsmet!
 
Az ne znam kogo zalăgvam, iskam pak da si te vărna!
Da te čakam šte ostana, ti šegata maj ne shvana?
Da băda s tebe beše kato da živeja v Ada
i tova, če ti si trăgna mi dojde kato nagrada!
I ot kakto teb te njama, az živeja njakak leko,
njama koj da mi se kara, če govorja i na meko.
Butilki šte otvarjam i nazdravici razdavam,
objasnenija ne davam, ti zvăniš ne otgovarjam!
Iskaš da se izvinjavam ili da te săžaljavam?
Az obače ti zatvarjam - kolko păti da povtarjam?
 
Submitted by amateur on Sat, 26/04/2014 - 20:06
Comments