Anna German - Dvoe (Двое) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Dvoe (Двое)

Двое жили-поживали в городе одном –
Он не знал о ней вначале, и она о нём.
Но свершилось как-то чудо тёплым майским днём –
С той поры их люди всюду видели вдвоём.
Если б встретились невзгоды, он без лишних слов
За неё в огонь и в воду был пойти готов.
Жить не мог без друга каждый – даже полчаса.
Но представьте, что однажды грянула гроза!
Это всё происходило в городском саду:
– Ты придешь? – она спросила.
– Нет, я не приду!
– Как же так, ведь мы с тобою
Строить дом хотим!
Он в ответ сказал: «Построишь
С кем-нибудь другим».
Он ушел, не попрощавшись,
Он спокойно спит,
А она, одна оставшись,
Плакала навзрыд...
Но винить во всём кого-то,
Право, ни к чему –
Было ей четыре года,
Было пять ему...
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 15/06/2014 - 18:51
Last edited by zanzara on Sun, 04/03/2018 - 19:39
Submitter's comments:

Lyrics By – Игорь Шаферан
Music By – Оскар Фельцман

Align paragraphs
Polish translation

Dwoje

Versions: #1#2
Dwaj żyli-radzili sobie w mieście jednym –
Nie wiedział o niej na początku, a ona o nim.
Ale wydarzył się jakoś cud ciepłym majowym dniem
Od tej pory ich ludzie wszędzie widzieli we dwoje.
Gdyby spotkali się przeciwności losu, bez zbędnych słów
Za nią w ogień i w wodę był gotowy iść.
Żyć nie może bez siebie każdy, nawet pół godziny.
Ale wyobraź sobie, że pewnego dnia wybuchła burza!
To wszystko działo się w miejskim ogrodzie:
– Przyjdziesz? – ona zapytała.
– Nie, ja nie przyjdę!
– Jak to, przecież jesteśmy z tobą
Budować dom chcemy!
On w odpowiedzi rzekł: "Zbudujesz
Z kimś innym".
On odszedł bez pożegnania,
On spokojnie śpi,
A ona, sama pozostając,
Płakała nie wymiotuje...
Ale obwinianie kogoś,
Prawo do niczego –
Było jej cztery lata,
Było pięć mu...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 01/10/2017 - 16:29
Author's comments:

Lyrics By – Игорь Шаферан
Music By – Оскар Фельцман

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments