Дерево (Transliteration)

Advertisements
Ukrainian

Дерево

І
Слухай, як дерево пускає коріння.
В середині тебе його гілля.
Вигналось вгору до сонця жилами рук.
Там, на вершку, біля твого гнізда,
Виростуть скоро нові міста.
Вулиці твоїх думок - мощенний брук.
 
Пр.
Якби ж то не земне тяжіння!
В руці - птах, а не це каміння!
 
Якби ж то не тут, не на цій мілині,
Ми могли б будувати в собі кораблі.
 
ІІ
Дерево в тобі п'яне від цвіту.
Тінню заступить пів мого світу
Від всевидючого ока, крикливого сонця.
Навесни у тобі, відживши свій вік,
Сточають з очей березовий сік.
Не ховай свого лиця!
 
Submitted by Анастасия Емушинцева on Sun, 28/10/2018 - 16:51
Last edited by Sophia_ on Tue, 06/11/2018 - 08:34
Align paragraphs
Transliteration

Derevo

Versions: #1#2
I
Slukhai, yak derevo puskaie korinnia.
V seredyni tebe yoho hillia.
Vyhnalos' vhoru do sontsia zhylamy ruk.
Tam, na vershku, bilia tvoho hnizda,
Vyrostuć skoro novi mista.
Vulytsi tvoikh dumok - moshchennyi bruk.
 
Pryspiv
Yakby zh to ne zemne tiazhinnia!
V rutsi - ptakh, a ne tse kaminnia!
 
Yakby zh to ne tut, ne na tsii milyni,
My mohly b buduvaty v sobi korabli.
 
II
Derevo v tobi p'iane vid tsvitu.
Tinniu zastupyt' piv moho svitu
Vid vsevydiuchoho oka, kryklyvoho sontsia.
Navesny u tobi, vidzhyvshy svii vik,
Stochaiut' z ochei berezovyi sik.
Ne khovai svoho lytsia!
 
Submitted by padim7gr on Thu, 08/11/2018 - 11:52
Author's comments:

Romanisation using the Ukrainian National Transliteration System (2010 version). Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Ukrainian

More translations of "Дерево"
Transliterationpadim7gr
See also
Comments