За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Submitted by Nick-WWW on 20.04.2017

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь (Russian) — ако си поставиш много цели, няма да постигнеш нито една от тях

Bulgarian, explained by kalina_989 on Tue, 02/05/2017 - 06:58

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь — Не надо преследовать одновременно две цели

Russian, explained by Nick-WWW on Thu, 20/04/2017 - 20:46

Translations of "За двумя зайцами погонишься, ..."

GermanWer zwei Hasen auf einmal jagt bekommt keinen
Explanations: