Anna German - Gra w kości (Russian translation)

Polish

Gra w kości

Za wiatrem, za burzą, za mgłą, za morzami,
Ktoś wyśnił cudowny świat.
Za słońcem, za tęczą, za kwiatem paproci,
Ktoś wyśnił bajeczny świat.
Świat szumiących drzew, świat ptaków,
Gdzie po różach płyną lata.
Kolorowy piękny świat,
Zjawiający się w marzeniach,
Kołyszący we wspomnieniach,
Kolorowy, kolorowy,
Kolorowy piękny świat.
Kolorowy piękny świat.
 
A los kościami rzucił o stół,
I każe zacząć grę o wszystko,
I nie przewidzisz co się stanie
W tej jednej chwili, jednym błysku.
Choć stawka rośnie z każdą chwilą,
Chociaż runęły twoje sny,
A los szyderczo się uśmiecha,
Graj dalej, nie przerywaj gry.
 
Czasem los wygra, stary szuler,
Rzuci kości sfałszowane.
Lecz choć zostawisz całą pulę,
Śmiej się z przegranej.
 
Szczęście kiedy się odwróci,
Kości padną na wygraną,
Ciesz się wtedy, śpiewaj, tańcz,
Wszystkie troski zapomniane.
Dzień szczęśliwy znowu wróci,
Znowu wróci, wróci znowu...
Kolorowy piękny świat,
Kolorowy piękny świat.
 
A los kościami rzucił o stół,
Fałszuje stawkę do przebicia,
Zagraj z nim – no bo dobro i zło,
Bo to jest właśnie barwą życia.
Zagraj z nim, zagraj znów i znów,
I rzucaj kości raz po raz.
Zagraj z nim znów o dobro i zło,
Bo to jest właśnie życia barwa.
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sat, 08/08/2015 - 12:00
Last edited by Azalia on Sun, 27/08/2017 - 11:15
Align paragraphs
Russian translation

Игра в кости

За ветром, за бурей, за туманом, за морями,
Кто-то выдумал удивительный мир.
За солнцем, за радугой, за цветком папоротника,
Кто-то выдумал сказочный мир.
Мир шелеста деревьев, мир птиц,
Где по розам текут года.
Красочный прекрасный мир,
Показался в мечтах,
Размахивая воспоминаниями,
Цветной, цветной,
Цветной прекрасный мир.
Цветной прекрасный мир.
 
А судьба костями бросила об стол,
И приказывает начать игру за все,
И не предвидишь что станет
В этом одном мгновении, едином блеске,
Хоть ставка растет с каждым мгновением,
Хоть рухнули твои сны,
А судьба насмешливо улыбается,
Продолжай не останавливай игру.
 
Иногда судьба выиграет, старый шулер,
Бросит кости подделанные.
Но хоть оставишь весь банк,
Смейся с проигрыша.
 
Счастье когда отвернется,
Кости падут на победу,
Наслаждайся тогда, пой, танцуй,
Все заботы забыты,
Счастливый день снова вернется,
Снова вернется, вернется снова...
Цветной прекрасный мир.
Цветной прекрасный мир.
 
А судьба костями бросила об стол,
Готовя ставку к прорыву,
Заиграй с ней – ну, потому что добро и зло,
Потому что это цвет жизни.
Заиграй с ней, играй снова и снова,
И бросай кости снова и снова.
Заиграй с ней снова про добро и зло,
Потому что это цвет жизни.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 30/04/2017 - 18:57
Last edited by Hades21 on Sun, 24/09/2017 - 18:02
Author's comments:

Музыка Анны Герман
Слова Кшиштофа Берлинга

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Comments