Истина (Istina) (English translation)

Advertisements
Proofreading requested
Bulgarian

Истина (Istina)

Някой ми открадна сърцето ти,
което плачеше нощем на сън.
Увехна нещо вътре в тебе,
не поглеждаш дори навън.
 
Ще оставиш ли това,
за което си мечтал
и с години си се борил,
път, по който си вървял?
 
[Припев]
a-a Някой ден сърцето,
ще поиска ей това,
което ти си му отнемал,
без дори да си разбрал.
o-o Някой ден сърцето
ще те съди за това,
че много си го лъгал.
 
Никога не казвай: "Да",
когато чувствата ги няма в теб,
когато ровиш в твойта самота,
пак се луташ за кой ли път.
 
Уморен от твоя бяг,
продължаваш все натам,
вътре някъде дълбоко в тебе
и винаги оставаш сам.
 
[Припев x2]
Някой ден сърцето,
ще поиска ей това,
което ти си му отнемал,
без дори да си разбрал.
Някой ден сърцето ще те съди за това,
че много си го лъгал.
 
Last edited by Ivan U7n on Tue, 20/02/2018 - 16:46
Align paragraphs
English translation

Truth

Versions: #1#2
Someone stole your heart from me,
which used to cry at night.
Something inside you withered,
you don't even look outside anymore.
 
Are you going to leave behind that,
that you have dreamed of
and have fought for, for years,
road, that you have walked along?
 
(Chorus)
Ah-ah, Someday your heart
will ask for that,
that you have taken away from it,
without even realizing it.
Oh-oh, Someday your heart will judge you for that,
that you have lied to it a lot.
 
Never say "I do",
when the feelings are missing inside you,
when you are delving into your solitude,
wandering again for which time.
 
Tired from your run,
you still continue there,
somewhere deep inside you
and you are always left alone.
 
(Chorus x2)
Ah-ah, Someday your heart
will ask for that,
that you have taken away from it,
without even realizing it.
Oh-oh, Someday your heart will judge you for that,
that you have lied to it a lot.
 
Submitted by Pesho . on Mon, 18/06/2018 - 18:45
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
More translations of "Истина (Istina)"
EnglishPesho .
See also
Comments