Mikhail Lermontov - К деве небесной (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

К деве небесной

Когда бы встретил я в раю
На третьем небе образ твой,
Он душу бы пленил мою
Своей небесной красотой;
И я б в тот миг (не утаю)
Забыл о радости земной.
 
Спокоен твой лазурный взор,
Как вспоминание об нем;
Как дальный отзыв дальных гор,
Твой голос нравится во всем;
И твой привет и твой укор,
Все полно, дышит божеством.
 
Не для земли ты создана,
И я могу ль тебя любить?
Другая женщина должна
Надежды юноши манить;
Ты превосходней, чем она,
Но так мила не можешь быть!
 
Submitted by tanyas2882 on Sat, 29/10/2016 - 17:57
Align paragraphs
Polish translation

Do niebiańskiej dziewicy

Kiedy spotkałem jestem w raju
W trzecim niebie twój obraz
On duszę by zachwycił moją
Jego niebiańskiej piękno;
I ja bym w tym momencie (nie ukrywam)
Zapomniałem o radości ziemskiej.
 
Spokojny twój lazurowy wzrok,
Jak wspominanie o nim;
Jak na odległość ocena odległych gór,
Twój głos się podoba we wszystkich;
I twój cześć i twój zarzut,
Wszystkie z nadwagą, oddycha bóstwem.
 
Nie dla ziemi jesteś stworzona,
I mogę cię kochać?
Inna kobieta musi
Nadziei młodzieńca przyciągać;
Jesteś lepsze, niż ona,
Ale tak miła, nie możesz być!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 19:09
Added in reply to request by tanyas2882
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments