Мария (Mariya) (Esperanto translation)

Advertisements
Bulgarian

Мария (Mariya)

Мойта малка дъщеря Мария, Мария
вече свири на пиано. Мария, Мария
колко мъничка е тя, а пианото – голямо!
Бърка и започва пак свойта песен отначало.
 
А учителят четливо, Мария, Мария,
е написал „темпо виво“, Мария, Мария,
и с диези и с бемоли тя добре се справя вече,
но педалите защо ли все са толкова далече?
 
Припев:
Мария, Мария, днес светът се е събрал в твоите клавиши.
Мария, Мария, ти трептиш – всъщност ти си песента.
 
Ситни пръстчета реди Мария, Мария,
сложни тактове брои Мария, Мария.
Пак прехапала език, тя урока преповтаря,
после в миг като артист тя на всички се покланя.
 
Мойта малка дъщеря Мария, Мария
вече свири на пиано. Мария, Мария
колко мъничка е тя, а пианото – голямо!
Бърка и започва пак свойта песен отначало.
 
Припев: (×3)
Мария, Мария, днес светът се е събрал в твоите клавиши.
Мария, Мария, ти трептиш – всъщност ти си песента.
 
Всъщност ти си песента.
 
Submitted by nicholas.ovaloff on Tue, 04/09/2018 - 09:57
Last edited by nicholas.ovaloff on Fri, 07/09/2018 - 12:33
Submitter's comments:

Текст, музика и аранжимент: Стефан Диомов

Align paragraphs
Esperanto translation

Maria

Mia malgranda filino Maria, Maria
jam scipovas ludi pianon. Maria, Maria
kiom eta estas ŝi, kaj la piano – granda!
Ŝi eraras kaj rekomencas sian kanton.
 
Kaj la instruisto legeble, Maria, Maria,
skribis „tempo vivo“, Maria, Maria,
kaj per diesoj kaj bemoloj ŝi bone elturniĝas,
sed kial la pedaloj estas tiel malproksime?
 
Rekantaĵo:
Maria, Maria, hodiaŭ la mondo kuniĝis en viaj klavoj.
Maria, Maria, vi tremas – efektive vi estas la kanto.
 
Ordigas siajn fingretojn Maria, Maria,
kontas malfacilajn taktojn Maria, Maria.
Remordinte sian langon, ŝi ripetadas la lecionon,
poste dum momento kiel artisto ŝi riverencas ĉiujn.
 
Mia malgranda filino Maria, Maria
jam scipovas ludi pianon. Maria, Maria
kiom eta estas ŝi, kaj la piano – granda!
Ŝi eraras kaj rekomencas sian kanton.
 
Rekantaĵo: (×3)
Maria, Maria, hodiaŭ la mondo kuniĝis en viaj klavoj.
Maria, Maria, vi tremas – efektive vi estas la kanto.
 
Efektive vi estas la kanto.
 
EN: If you have any suggestions about improving a translation, feel free to do so, I'd be really grateful. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do in return is nothing but to mention where you've taken it from, and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре, не се стеснявайте да ми кажете – ще съм благодарен за помощта. В случай че искате да използвате който и да е от преводите ми някъде, бъдете така добри да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак бива чуждият труд да се цени, нали така?
Submitted by nicholas.ovaloff on Mon, 10/09/2018 - 20:54
Last edited by nicholas.ovaloff on Wed, 12/09/2018 - 10:12
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Comments
Andrew Parfen    Wed, 12/09/2018 - 04:08

Kuniĝis du vortoj tuj post la unua rekantaĵo:
"fingretojnMaria"

Ĉu vi kredus, ke mi auskultadis multfoje tiun ĉi kanton antau proksimume 30 jaroj? Mi registris ĝin de radioricevilo sur magnetofono kun sonbendo. La sonbendo estis sur du grandaj kiel teleroj bobenoj. Kaj ĝis nun mi foje-foje reauskultadas la kanton, sed jam kiel mp3. Sed nur nun mi povas auskulti ĝin kaj samtempe kompreni la vortojn! Dankon, Nikolao!