На промоция (Transliteration)

Advertisements
Bulgarian

На промоция

Искаш ли ме, baby? Искаш ли ме, baby? (Аха, аха)
На промоция!
Винаги в атака!
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done.
 
Винаги те бива! (ша-лай-ла-ла-ла)
На тебе ти отива! (ша-лай-ла-ла-ла)
С нещо ти ме хвана (ша-лай-ла-ла-ла)
и ето бързо стана. (ша-лай-ла-ла-ла)
 
Искаш ли ме, baby? На промоция!
Готова ли си за новата емоция?
Ударна доза за час и половина,
аз не повтарям, baby, от където мина.
Таланти много в тебе има.
От всичките позиции коя ти е любима?
С такива като тебе цепя мрака!
Аз съм, бейби, винаги в атака!
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done.
 
Винаги те бива (ша-лай-ла-ла-ла)
На тебе ти отива (ша-лай-ла-ла-ла)
С нещо ти ме хвана (ша-лай-ла-ла-ла)
и ето бързо стана (ша-лай-ла-ла-ла) x2
 
Искаш ли ме бейби? На промоция!
В повече ли идва голямата емоция?
Ударна доза за час и половина,
втори път от тука няма да мина!
Презрамките ти, baby, май че ще се скъсат
като забивам моя поглед мръсен.
С деколте ли ще ме предизвикваш?
На промоция, baby, гледай да не свикваш!
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done.
 
Винаги те бива (ша-лай-ла-ла-ла)
На тебе ти отива (ша-лай-ла-ла-ла)
С нещо ти ме хвана (ша-лай-ла-ла-ла)
и ето бързо стана (ша-лай-ла-ла-ла) x2
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done. x2
 
Винаги те бива (ша-лай-ла-ла-ла)
На тебе ти отива (ша-лай-ла-ла-ла)
С нещо ти ме хвана (ша-лай-ла-ла-ла)
и ето бързо стана (ша-лай-ла-ла-ла) x2
 
Submitted by kazablue on Wed, 24/10/2012 - 20:53
Align paragraphs
Transliteration

Na promocija

Iskaš li me, baby? Iskaš li me, baby? (Aha, aha)
Na promocija!
Vinagi v ataka!
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done.
 
Vinagi te biva! (ša-laj-la-la-la)
Na tebe ti otiva! (ša-laj-la-la-la)
S nešto ti me hvana (ša-laj-la-la-la)
i eto bărzo stana. (ša-laj-la-la-la)
 
Iskaš li me, baby? Na promocija!
Gotova li si za novata emocija?
Udarna doza za čas i polovina,
az ne povtarjam, baby, ot kădeto mina.
Talanti mnogo v tebe ima.
Ot vsičkite pozicii koja ti e ljubima?
S takiva kato tebe cepja mraka!
Az săm, bejbi, vinagi v ataka!
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done.
 
Vinagi te biva (ša-laj-la-la-la)
Na tebe ti otiva (ša-laj-la-la-la)
S nešto ti me hvana (ša-laj-la-la-la)
i eto bărzo stana (ša-laj-la-la-la) x2
 
Iskaš li me bejbi? Na promocija!
V poveče li idva goljamata emocija?
Udarna doza za čas i polovina,
vtori păt ot tuka njama da mina!
Prezramkite ti, baby, maj če šte se skăsat
kato zabivam moja pogled mrăsen.
S dekolte li šte me predizvikvaš?
Na promocija, baby, gledaj da ne svikvaš!
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done.
 
Vinagi te biva (ša-laj-la-la-la)
Na tebe ti otiva (ša-laj-la-la-la)
S nešto ti me hvana (ša-laj-la-la-la)
i eto bărzo stana (ša-laj-la-la-la) x2
 
Touch, slow give this to me.
And, baby, baby, don't go before I am done. x2
 
Vinagi te biva (ša-laj-la-la-la)
Na tebe ti otiva (ša-laj-la-la-la)
S nešto ti me hvana (ša-laj-la-la-la)
i eto bărzo stana (ša-laj-la-la-la) x2
 
Submitted by amateur on Thu, 27/02/2014 - 12:56
More translations of "На промоция"
Transliterationamateur
See also
Comments