Dimana - Ne me e strah (Не ме е страх) (Russian translation)

Bulgarian

Ne me e strah (Не ме е страх)

Как да се спра? Падам с теб отново,
ти ме теглиш все надолу...
Всеки път по-трудно е да стана,
имам рана върху рана...
 
Припев:
Казват много боли, паднеш ли от високо...
Който може лети, друг потъва дълбоко...
Казват много боли, паднеш ли от високо...
Любовта ме държи, от страха няма нищо по-жестоко...
 
Не ме е страх...
 
Падам сега, дъно с тебе нямам
и не знам дали ще стана...
Виждаш ли как от любов пропадам?
Но страха си побеждавам!
 
Припев:
Казват много боли, паднеш ли от високо...
Който може лети, друг потъва дълбоко...
Казват много боли, паднеш ли от високо...
Любовта ме държи, от страха няма нищо по-жестоко...
 
Не ме е страх, не ме е страх...
 
Някой ден, може би... Там, в бъдеще време -
силният ще си ти и ще падаш към мене...
Някой ден, може би... Всичко ще е различно...
И дори да боли ще извикаш „Аз мога да обичам!”
 
Някой ден, може би... Там, в бъдеще време -
силният ще си ти и ще падаш към мене...
Някой ден, може би... Всичко ще е различно...
И дори да боли ще извикаш „Аз мога да обичам!”
 
Не ме е страх, не ме е страх...
 
Submitted by CherryCrush on Fri, 13/02/2015 - 15:20
Align paragraphs
Russian translation

Не боюсь

Как могу остановиться? Падаю с тобой опять,
ты тянешь меня всегда вниз...
Каждый раз мне труднее вставать
У меня так много ран
 
Припев:
Говорят, что очень больно падать с высоты
Кто может летит, другие
тонут в глубине
Говорят, что очень больно падать с высоты
Любовь держит меня, нет ничего беспощаднее
страха
 
Не боюсь
 
Сейчас падаю, мне нет дна с тобой
И не знаю возможно ли будет встать
Ты видишь как любовь разоряет меня?
Но свой страх я побеждаю
 
Припев:
Говорят, что очень больно падать с высоты
Кто может летит, другие
тонут в глубине
Говорят, что очень больно падать с высоты
Любовь держит меня, нет ничего беспощаднее
страха
 
Не боюсь, не боюсь
 
Когда- нибудь, может быть
Там, в будущем-
Ты станешь сильным и будешь падать ко мне
Когда- нибудь, может быть
Всё будет по- другому
И даже чувствуя боль, прокричишь: "Я могу любить!"
 
Когда- нибудь, может быть
Там, в будущем-
Ты станешь сильным и будешь падать ко мне
Когда- нибудь, может быть
Всё будет по- другому
И даже чувствуя боль, прокричишь: "Я могу любить!"
 
Не боюсь , не боюсь
 
Submitted by the sweet cat_989 on Sun, 14/05/2017 - 12:38
Comments
Ivan U7n    Sun, 14/05/2017 - 14:33

Добър превод. Почти няма граматичните грешки тук. Но някакви неща ние говорим по друг начин.

Не пугаюсь → Не боюсь = този глагол нарядко се използва като възвратен
могу остановить себя → могу остановиться = а тук наопаки
ты ведёш меня → ты тянешь меня = у теб липсва ер малък след ш и по контекста този глагол е по-логичен
труднее встать → труднее вставать = глаголът у теб е от свършен вид, че не е логично
Имею так много ран → У меня рана на ране = твоят вариант е добър, но вариантът ми е по-близо до оригинала
Говорят, что много болезненно падать с высоты → Говорят, что очень больно падать с высоты
Кто может летит, другой тонет глубоко → Кто может – летит, остальные/другие – тонут в глубине = не съм сигурен тук, но този вариант звучи по-добре
нет ничего страшнее страха → нет ничего беспощаднее/безжалостнее страха = тук отново твоят вариант е добър, само като вариант без тавтология
не имею дно с тобой → Мне нет дна с тобой = глаголът „иметь“ днес нарядко се използва за обозначаване на обладание и само възвратния го вариант
Но мой страх → Но свой страх
Некогда, может быть → Когда-нибудь, может быть = думата „некогда“ повече обозначава липсването на време
Ты будешь сильный и будешь падать к мне → Ты станешь сильным и будешь падать ко мне = малки грешки в падеж и предлог и изключение на тавтология
Всё будет различно → Всё будет по-другому
И даже чувствовать боль, будешь кричать → И, даже чувствуя боль, прокричишь = от двата глагола един трябва да бъде деепричастие

Ако имаш въпроси – питай!

kalina_989    Sun, 14/05/2017 - 18:44

Благодаря! Научих много неща по руски.

Ivan U7n    Sun, 14/05/2017 - 20:41

Няма проблеми!
Едно е останало: „Имею так много ран“ всичко след „имею“ е на твоя избор, но българският глагол „да имам“ (като и английския „to have“) в основното си значение не може да бъде преведен на руски като „иметь“. Възможни варианти в сегашно време са:
1) „есть“ (единствената останала форма на сегашно време от глагола „быть“) с притежателно местоимение/съществително в родителен падеж след предлог „у“ ако се говори за принадлежност на нещо към някой или друг нещо (имам кола – у меня есть машина, кола има врати – у машины есть двери);
2) не се превежда съвсем, а се използва само притежателно местоимение/съществително в родителен падеж след предлог „у“ ако се говори за качества на нещо (имам червената кола – у меня красная машина, кола има червените врати – у машины красные двери);
3) „иметься“, но тази дума звучи много формально и се употреба в разговорната реч най-рядко.
Глаголът „нямам“ се превежда като „нет“ (от „не“ и „есть“) и това що няма, се използва в родителен падеж. Вариантът „не иметься“ също е възможен, но пак звучи много официално.
В минало или бъдеще време се използва глагола „(не) быть“ според редовната граматика, също като и в сегашно време, само форми на този глагол са особени в сегашно време.
Така че тук „Имею“ → „У меня“.

kalina_989    Sun, 14/05/2017 - 20:51

Много благодаря за подробните обяснения!