Natalia Poklonskaya - Няш-Мяш (Nyash Myash) (Serbian translation)

Russian

Няш-Мяш (Nyash Myash)

Произошел переворот - власти захват вооруженный.
К массовой крови привел беспредел антиконституционный.
Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне!
Наша задача - наладить работу прокураторы в этой стране!
 
Власть! Кровь! Няш-мяш!
Кровь! Власть! Крым - наш!
Власть! Кровь! Няш-мяш!
 
Няш-мяш! Крым - наш!
Няш-мяш!
 
Произошел переворот - власти захват вооруженный.
К массовой крови привел беспредел антиконституционный.
Мы не имеем морального права перед людьми быть в стороне!
Наша задача - наладить работу прокураторы в этой стране!
 
Няш-мяш! Крым - наш!
Няш-мяш!
 
Submitted by dejan.novak on Tue, 12/09/2017 - 01:55
Submitter's comments:

Ня (nya) is an expression of a tender emotion, one that people have towards cats or very cute people like Natalia Poklonskaya. Nya originates from japanese and means "meow", it was adopted in Russian language from anime.
Няша (nyasha) — a word for a person that you feel "nya" for. The today's use of the word is originating from the "nya" or at least is very close emotionally to "nya", although it used to mean a "bottom of a dried lake, the one with dirt and bad smells"
Nyash-myash is a part of the Natalia's speech where she was asked about her online fame. The "myash" here is a word play that Jewish, Russian, Ukrainian and some other people use to playfully and non-angrily diminish the importance, like "bagel-schmagel", "president-schmesident" or "sashlik-mashlik".

Align paragraphs
Serbian translation

Мљац - мљац

Десио се државни удар - оружјем је преузета власт.
Уз масовно крвопролиће, дошло је беззакоње и анархија.
Ми немамо морално право, да пред људима стајати са стране!
Наш задатак је организовати рад тужилаштва у овој земљи!
 
Власт! Крв! мљац-мљац!
Крв! Власт! Крим је наш!
Власт! Крв! мљац-мљац!
 
Мљац-мљац! Крим је наш!
Мљац-мљац!
 
Десио се државни удар - оружјем је преузета власт.
Уз масовно крвопролиће, дошло је беззакоње и анархија..
Ми немамо морално право, да пред људима стајати са стране!
Наш задатак је организовати рад тужилаштва у овој земљи!
 
Мљац-мљац! Крим је наш!
Мљац-мљац!
 
Submitted by dejan.novak on Tue, 12/09/2017 - 02:15
Last edited by dejan.novak on Fri, 22/09/2017 - 01:15
Author's comments:

Оригинални назив песме је Њјаш-мјаш . Њја је израз нежне емоције, коју људи имају према мачкама или врло слатким људима попут Наталије Поклонске. Ња потиче из јапанског и значи "мјау", усвојена је на руском језику из аниме.
Њјаша - реч је за особу за коју осећате "њја" .
Њјаш-мјаш је део говора Наталије Поклонске (државна тужитељка Републике Крим) у којој је питана о њеној интернет слави.
"Мијаш" овде је реч која значи "игра" коју јеврејски, руски, украјински и неки други народи користе ради забаве и не-љутито умањују важност положаја, као што су за на пример "председник-мјашседник"

See also
Comments
malva.rosa.77    Wed, 13/09/2017 - 07:57

Поздрав за г. Дејана и похвала за леп избор текстова и превода. Мени је руски доста тежак за превођење на српски и ако га делимично познајем. С обзиром да ,,радимо на истој таласној дужини,, те се сигурно разумемо без предрасуда, у овој песми, ја би мало другачије проумачио неке речи::
Десио се државни удар , оружјем је преузета власт
Уз маасовно крвопролиће, дошло је беззакоње и анархија
......
Власт, крв, мљац, мљац, .....

dejan.novak    Fri, 22/09/2017 - 01:18

Хвала на сугестијама у вези превода. Додао са измјене.