Mikhail Lermontov - Одиночество (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Одиночество

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье - все готовы:
Никто не хочет грусть делить.
 
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как, судьбе послушно,
Года уходят будто сны;
 
И вновь приходят, с позлащённой,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединённый,
Он ждет; что ж медлить над землей?
 
Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моём...
 
Submitted by tanyas2882 on Thu, 21/01/2016 - 09:18
Align paragraphs
Polish translation

Samotność

Jak straszne życiu tej kajdany
Nam w samotności wlec.
Dzielić radość - wszyscy gotowi:
Nikt nie chce dzielić smutek.
 
Jeden tu jestem, jak król powietrza,
Cierpienia w sercu stłoczone,
I widzę, jak losu posłusznie,
Lata odchodzą jakby sny;
 
I znów przychodzą z pozłacanym,
Ale tym samym starym marzeniem,
I widzę trumnę, samotny,
On czeka; cóż zwlekać nad ziemią?
 
Nikt o tym nie zasmuci się,
I będą (jestem pewny w tym)
O śmierci więcej weselić się,
Niż o narodzinach mych...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Tue, 10/10/2017 - 16:57
Added in reply to request by tanyas2882
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments