Mikhail Lermontov - Ответ (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Ответ

Кто муки знал когда-нибудь,
И чьи к любви закрылись вежды,
Того от страха и надежды
Вторично не забьётся грудь.
Он любит мрак уединенья,
Он больше незнаком с слезой,
Пред ним исчезли упоенья
Мечты бесплодной и пустой.
Он чувств лишён: так пень лесной,
Постигнут молньей, догорает,
Погас - и скрылся жизни сок,
Он мёртвых ветвей не питает,
На нём печать оставил рок.
 
Submitted by tanyas2882 on Wed, 20/01/2016 - 09:47
Align paragraphs
Polish translation

Odpowiedź

Kto mąki wiedziałem kiedyś,
I których do miłości zamknęły się powieki,
Tego od strachu i nadziei
Po wtóre nie zabije piersi.
On kocha mrok samotności
On więcej nie zna łzy,
Przed nim zniknęły upojenie
Marzenia jałowe i puste.
Jest on pozbawiony uczuć: tak pniak leśny,
Ogarnięty błyskawicą, wypala się,
Zgasł - i uciekł życia sok,
On martwych gałęzi nie odżywia,
Na nim pieczęć zostawił los.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Tue, 10/10/2017 - 16:47
Added in reply to request by tanyas2882
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments