Anna German - Poslednyaya vstrecha (Последняя встреча) (Polish translation)

Russian

Poslednyaya vstrecha (Последняя встреча)

Вот и все - последняя встреча,
Вот и все - деревья как свечи,
Догорит их листва и утихнет их дрожь,
И огонь золотой не вернешь, не вернешь
 
Если веры нет, то любовь сгорит,
И лишь горький дым проплывет,
Скоро первый снег
Твой последний след
заметет, заметет.
 
Вот и все - последняя песня,
Вот и все - не быть уж нам нам вместе,
Шли дожди, падал град,
и настал, срок настал,
наш сад запылал, запылал.
 
Если веры нет, то любовь сгорит,
И лишь горький дым проплывет,
Скоро первый снег,
твой последний след
заметет, заметет.
 
Submitted by Hades21 on Mon, 07/08/2017 - 10:12
Last edited by RadixIce on Wed, 09/08/2017 - 13:02
Submitter's comments:

Music: V. Levashov
Words: V. Krootecki

Align paragraphs
Polish translation

Ostatnie spotkanie

Oto i wszystko - ostatnie spotkanie,
Oto i wszystko - drzewa jak świece,
Wypali się ich liści i uspokoi ich drżenie,
I ogień złoty nie oddasz, nie oddasz.
 
Jeśli wiary nie ma, to miłość płonie,
I tylko gorzki dym przepłynie,
Wkrótce pierwszy śnieg
Twój ostatni ślad
zniszczy, zniszczy.
 
Oto i wszystko - ostatnia piosenka
Oto i wszystko - nie być już nam razem,
Szli deszcze, padał grad,
i nastał, czas nastał,
nasz ogród rozpalił się, rozpalił.
 
Jeśli wiary nie ma, to miłość płonie,
I tylko gorzki dym przepłynie,
Wkrótce pierwszy śnieg
Twój ostatni ślad
zniszczy, zniszczy.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Mon, 07/08/2017 - 10:22
Last edited by Hades21 on Sat, 26/08/2017 - 18:25
Author's comments:

Muzyka: W. Lewaszow
Słowa: W. Krutecki

Comments