Mikhail Lermontov - Поэт (Когда Рафаэль вдохновенный) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Поэт (Когда Рафаэль вдохновенный)

Когда Рафаэль вдохновенный
Пречистой девы лик священный
Живою кистью окончал:
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!
Но скоро сей порыв чудесный
Слабел в груди его младой,
И утомленный и немой
Он забывал огонь небесный.
 
Таков поэт: чуть мысль блеснёт,
Как он пером своим прольёт
Всю душу; звуком громкой лиры
Чарует свет, и в тишине
Поет, забывшись в райском сне,
Вас, вас! души его кумиры!
И вдруг хладеет жар ланит,
Его сердечные волненья
Всё тише, и призрак бежит!
Но долго, долго ум хранит
Первоначальны впечатленья.
 
Submitted by tanyas2882 on Wed, 20/01/2016 - 09:24
Align paragraphs
Polish translation

Poeta (Gdy Rafael natchniony)

Gdy Rafael natchniony
Najświętszej Panny oblicze święte
Żywym pędzlem skończył:
Swoją sztukę zachwycony
On przed obrazem spadł!
Ale wkrótce ten podmuch cudowny
Слабел w piersi jego młodej,
I zmęczony i niemy
On zapomniał ogień z nieba.
 
Taki poeta: trochę myśl błyśnie,
Jak on piórem swoim przeleje
Całą duszę; dźwiękiem lutni głośnomówiący
Zachwyca świat, i w ciszy
Śpiewa, rodzaj zapomnienia w rajskim śnie,
Was, was! duszy jego idole!
I nagle ziębnie żar na policzkach,
Jego serdeczne emocji
Coraz ciszej, i duch ucieka!
Ale długo, długo umysł przechowuje
Początkowe wrażenia.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Wed, 11/10/2017 - 16:05
Added in reply to request by tanyas2882
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments