Anna German - Prośba do Charona (Russian translation)

Polish

Prośba do Charona

 
Nie, nie lękam się Charonie, weź mnie z sobą,
Tak, troszeczkę drżą mi dłonie... Oto obol!
Trochę głos mi drży, nie szkodzi - to brak wprawy...
Nie, nie lękam się twej łodzi, ni przeprawy!
Już więc płyńmy, czasu szkoda, Hades czeka!
Ach, jak czarna jest ta woda, сzarna rzeka...
 
Niech utoną w niepamięci moje łzy,
Niech pochłonie moją miłość rzeka Styks,
Niech kamieniem na jej dnie spoczną pocałunki twe,
Niech zapomnę, niech zapomnę, żeś był ty...
 
Wodo, wodo Styksowa, spokój mi daj!
Łodzi, prowadź mnie, prowadź w podziemny kraj!
Niech utoną w niepamięci moje łzy,
Niech utonie w niepamięci cały świat,
Niech zapomnę, żeś był ty...
Niech zapomnę, żeś był ty...
Niech zapomnę...
 
Jedną prośbę mam, Charonie, prośbę małą -
Nic mu nie mów, że mi dłonie lekko drżały,
On pomyśli, że to z żalu, że pamiętam,
Że z miłości złej umarłam odepchniętą,
A ja lękam się tej wody - nie wiem, czemu...
Ach, Charonie, bądź tak dobry - nic mu nie mów!
 
Niech utoną w niepamięci moje łzy,
Niech pochłonie moją miłość rzeka Styks,
Niech kamieniem na jej dnie spoczną pocałunki twe,
Niech zapomnę, niech zapomnę, żeś był ty...
 
Wodo, wodo Styksowa, spokój mi daj!
Łodzi, prowadź mnie, prowadź w podziemny kraj!
Niech utoną w niepamięci moje łzy,
Niech utonie w niepamięci cały świat,
Niech zapomnę, żeś był ty...
Niech zapomnę, żeś był ty...
Niech zapomnę...
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 05/07/2015 - 18:18
Submitter's comments:

Musik by – F. Leszczyńska.
Lyrics by – Wł. Kruczyński.

Align paragraphs
Russian translation

Просьба к Харону

Versions: #1#2
Нет, я не боюсь Харон, возьми меня с собой,
Так, немного дрожат мои руки... Вот обол!
Немного голос мой дрожит, ничего - это нет опыта...
Нет, я не боюсь твоей лодки, ни переправы!
Сейчас так что пойдем, времени жаль, Аид ждет!
Ах, как черная эта вода, черная река...
 
Пусть утонут в забвение мои слезы,
Пусть поглотит мою любовь река Стикс,
Пусть камнем на ее дне успокоится поцелуи твои,
Пусть забуду, пусть забуду, что был ты...
 
Вода, вода Стиксова, покоя мне дай!!
Лодка, проводи меня, проводи в подземный край!
Пусть утонут в забвение мои слезы,
Пусть утонет в забвение весь мир,
Пусть забуду, пусть забуду, что был ты...
Пусть забуду, пусть забуду, что был ты...
Пусть забуду...
 
Одна просьба у меня, Харон, просьба небольшая -
Ничего ему не говори, что мои руки немного дрожали,
Он подумает, что это с горя, что помню,
Что из любви плохой умерла отвергнутой,
А я боюсь этой воды - не знаю, почему...
Ах, Харон, будь так добр - не говори ему ничего!
 
Пусть утонут в забвение мои слезы,
Пусть поглотит мою любовь река Стикс,
Пусть камнем на ее дне успокоится поцелуи твои,
Пусть забуду, пусть забуду, что был ты...
 
Вода, вода Стиксова, покоя мне дай!!
Лодка, проводи меня, проводи в подземный край!
Пусть утонут в забвение мои слезы,
Пусть утонет в забвение весь мир,
Пусть забуду, пусть забуду, что был ты...
Пусть забуду, пусть забуду, что был ты...
Пусть забуду...
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sun, 30/04/2017 - 18:38
Author's comments:

Musik by – F. Leszczyńska
Lyrics by – Wł. Kruczyński

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Comments