Сізіфова праця

Submitted by Leander on 09.04.2017

Сізіфова праця (Ukrainian) — тяжелая, бесцельная, нескончаемая работа.

Russian, explained by Leander on Sun, 09/04/2017 - 12:28

Сізіфова праця — важка, нескінченна праця, яка часто буває безцільною.

Ukrainian, explained by Leander on Sun, 09/04/2017 - 12:27