Daniela Pirjankova - Хубава си, моя горо (Hubava si, moja goro) (Transliteration)

Bulgarian

Хубава си, моя горо (Hubava si, moja goro)

Хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
хубава си, моя горо,
миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост.
 
Който веднъж те погледне,
той вечно жалее,
който веднъж те погледне,
той вечно жалее,
че не може под твоите
сенки да изтлее,
че не може под твоите
сенки да изтлее.
 
А комуто стане нужда
веч да те остави,
a комуто стане нужда
веч да те остави,
той не може, дорде е жив,
да те заборави,
той не може, дорде е жив,
да те заборави,
да те заборави.
 
Submitted by Ivan U7n on Tue, 14/03/2017 - 21:20
Last edited by Ivan U7n on Wed, 19/07/2017 - 21:37
Align paragraphs
Transliteration

Hubava si, moja goro

Hubava si, moja goro,
mirišeš na mladost,
hubava si, moja goro,
mirišeš na mladost,
no vseljavaš v sǎrcata ni
samo skrǎb i žalost,
no vseljavaš v sǎrcata ni
samo skrǎb i žalost.
 
Kojto vednǎž te pogledne,
toj večno žalee,
kojto vednǎž te pogledne,
toj večno žalee,
če ne može pod tvoite
senki da iztlee,
če ne može pod tvoite
senki da iztlee.
 
A komuto stane nužda
več da te ostavi,
a komuto stane nužda
več da te ostavi,
toj ne može, dorde e živ,
da te zaboravi,
toj ne može, dorde e živ,
da te zaboravi,
da te zaboravi.
 
Submitted by amateur on Sat, 18/03/2017 - 18:32
Comments