Dzhulia - Ще ме научиш ли? (English translation)

Bulgarian

Ще ме научиш ли?

Като те видях, казах си ще плачеш
Бях като децата, любопитна, глупава
 
Константин:
Погледнах те и спрях
Колко беше малка
Кажи ми да се махна, за да дойде другия
 
Джулия:
Пращаш ме при друг? Дали си луд?
 
Припев:
Ако исках друг, щях да го имам
Казвай кой и го забивам
Черпя с болка наред,
затова, че нямам те
Ти си, който не виждам
Искам те и ненавиждам
Питам как ме смени
Мен ще ме научиш ли?
 
Константин:
В мен егоиста
С теб да е поиска
Сърцето ти разбих, но с него счупих се
 
Джулия:
Влязох ти в живота
С болката наясно
В този ден върни ме ще направя същото
Пращаш ме при друг? Дали си луд?
 
Припев:
Ако исках друг, щях да го имам
Казвай кой и го забивам
Черпя с болка наред,
затова, че нямам те
Ти си, който не виждам
Искам те и ненавиждам
Питам как ме смени
Мен ще ме научиш ли?
 
Константин:
Кажи ми, кажи ми, че не ме забравяш
 
Джулия:
Кажи ми, кажи ми, че ти друга нямаш
 
Припев:
Ако исках друг, щях да го имам
Казвай кой и го забивам
Черпя с болка наред,
затова, че нямам те
Ти си, който не виждам
Искам те и ненавиждам
Питам как ме смени
Мен ще ме научиш ли?
 
Submitted by Chalgadiva on Fri, 11/08/2017 - 20:15
Last edited by Felicity on Sat, 12/08/2017 - 19:35
Align paragraphs
English translation

Will you teach me?

Versions: #1#2
when i saw you, i tell myself you will cry
I was like a kid, curious, stupid
 
Konstantin:
I looked at you and stoped
how small you were
tell me to go away, to come the another one
 
Dzhulia:
You are sending me to another one? Are you crazy?
 
Chorus:
If i want another, i woud have him
Tell me who and he is mine
I am treating with pain everywhere,
because i dont have you
You are, who i dont see
I want you and i hate you
I am asking how did you change me
will you teach me?
 
Konstantin:
In me the selfish one
with you want
I broke your heart, but with it i broke myself
 
Dzhulia:
I entered your life
With visible pain
In this day take me back i will do the same
You are sending me to another one? Are you crazy?
 
Chorus:
If i want another, i woud have him
Tell me who and he is mine
I am treating with pain everywhere,
because i dont have you
You are, who i dont see
I want you and i hate you
I am asking how did you change me
will you teach me?
 
Konstantin:
Tel me, tell me, that you dont forget me
 
Dzhulia:
Tell me, tell me, that there is not another one
 
Chorus:
If i want another, i woud have him
Tell me who and he is mine
I am treating with pain everywhere,
because i dont have you
You are, who i dont see
I want you and i hate you
I am asking how did you change me
will you teach me?
 
Submitted by iavor on Sat, 12/08/2017 - 11:25
Comments