Mikhail Lermontov - Эпитафия (Простосердечный сын свободы...) (Polish translation)

Proofreading requested
Russian

Эпитафия (Простосердечный сын свободы...)

Простосердечный сын свободы,
Для чувств он жизни не щадил;
И верные черты природы
Он часто списывать любил.
 
Он верил темным предсказаньям,
И талисманам, и любви,
И неестественным желаньям
Он отдал в жертву дни свои.
 
И в нем душа запас хранила
Блаженства, муки и страстей.
Он умер. Здесь его могила.
Он не был создан для людей.
 
Submitted by tanyas2882 on Sun, 16/10/2016 - 18:28
Align paragraphs
Polish translation

Epitafium (Naiwny syn wolności...)

Naiwny syn wolności,
Dla zmysłów on życia nie szczędził;
I wierni cechy natury
Często odpisywać kochał.
 
Wierzył ciemny przepowiedni,
I uroki, i miłości,
I nienaturalnym pragnieniom
Oddał w ofierze swoje dni.
 
I w nim dusza zapas trzymała
Szczęścia, mąki i namiętności.
On umarł. Tutaj jego grób.
On nie został stworzony dla ludzi.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 07/10/2017 - 18:55
Added in reply to request by tanyas2882
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Comments