Grup Vova - Ասա՛ օնդէր, ասա՛ - Asa Onder Asa (Turkish translation)

Armenian (Homshetsi dialect)

Ասա՛ օնդէր, ասա՛ - Asa Onder Asa

Ասա՛ օնդէր, ասա՛, քու դարդըդ շադ ա,
Բազի բիր քալէ գուս օղն ի վէր փադա,
Քա՛, քու հագուդ գաբան մերաքլի խադա
Բազի բիր քալէ գուս սարն ի վէր փադա,
 
Քաուն քա, օղնուքէ կուկուն գօնչա գու
Աղչկէնին քալի գուն արդն ի վէր թօրխա
Օմար քա լէրնուքէ ձաղիգ ձաղգի գու,
Բարվէնին քալի գուն փօսնինէ չուրա:
 
Ջօմէին օղնինէ լալօվ քալէցէր,
Քա՛, քօլէցէր ինձի, թուն ալ աէցար
Մաքրիյալ փօսնինէ լալով քալէցէր,
Քա՛, քօլէցէր ինձի, թուն ալ աէցար,
 
Էրգինքուցէ աաքագէդ ինձ ամա,
Իգվան աղավ, մաէցար ու յէդ անցար,
Պարցէ սարի ձաղիգէդ թուն ինձ ամա,
Աղիմ էէդ աէցար ու բօբգցար:
 
Ֆադի՛, քա օդքինդ փօթին նաղ աղավ,
Քու մարին քօվուշէ սըյդիս խօչ աղավ,
Ֆադի, ցէ թերանէ մէձ հարսնիք աղավ,
Քո մարին քօվուշէ սէրդիս խօչ աղավ,
 
Զէնդիդէ քէզի ամա քիլիսէ աղավ,
Զուրփիջին խէչէցավ ձօվուն չայէ ինչավ,
Արդալան խէչէցավ ձօվուն չայէ ինչավ,
Ֆադի՛, իսա աշխարհէս մէզի զօր աղավ:
 
Submitted by Gulalys on Mon, 13/01/2014 - 15:12
Align paragraphs
Turkish translation

Söyle sahipsiz söyle

Söyle sahipsiz söyle senin derdin çoktur
Bazan yürürsün tepelere oduna
Kız giydiğin aba bi acayıp renklidir
Bazan yürürsün dağa oduna
 
Bahar gelir tepelerde Kukku kuşu öter
Kızlar yürürler tarlaya mısır ekmeye
Yaz gelir yaylalarda çiçekler açar
Yaşlı kadınlar çimenden yürürler suya
 
Caminin sırtından ağlayarak yürüdün
Kız yaktın beni sen de yandın
Makrıyal'ın düzünden ağlayarak yürüdün
Kız yaktın beni sen de yandın
 
Gök yüzünde güneştin benim için
Akşam oldu battın gözden kayboldun
Yüksek dağ çiçeğiydin benim için
Kırağı vurdu yandın da kavruldun
 
Fadi kız ayağına potin dar geldi
Annenin ağıtları yüreğime saplandı
Fadi sizin kapıda büyük düğün oldu
Annenin ağıtları yüreğime saplandı
 
Zendid köyü senin için oldu kilise
Zurpici yıkıldı indi denize
Ardala yıkıldı indi denize
Fadi bu dünya bize dar geldi
 
Submitted by Gulalys on Mon, 13/01/2014 - 15:31
More translations of "Ասա՛ օնդէր, ասա՛ - ..."
TurkishGulalys
Please help to translate "Ասա՛ օնդէր, ասա՛ - ..."
See also
Comments