Mihran Tsarukyan - Gna-Gna (Գնա-Գնա ) (English translation)

Armenian

Gna-Gna (Գնա-Գնա )

Միշտէլ սիրելեմ երբ հետս եղել ես դու քմահաճ-քմահաճ
Բայց գնալով քո խաղերը դառնում են անբարեհած ու տհաճ
Ծիշտ են ասում, որ աղջիկը սիրում է իր ականջով-ականջով
Դու ինձանից անտեղի նեղանում ես քո պահանջով-պահանջով
 
Խելք հավաքիր այ միամիտ
Որ լինեմ անվերջ կողքիտ
Որ չլինեմ հետդ կոպիտ
Որ չուտեմ հոգիտ
 
[Կրկներգ]
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Ով խոսքով իր քեզ կգերի
Ու ամենոր ծաղիկներ կբերի
 
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Բայց իմ գինը հենց հասկանաս
Էլ դու ինձ մոտ չվերադառնաս
 
[Կրկներգx2]
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Ով խոսքով իր քեզ կգերի
Ու ամենոր ծաղիկներ կբերի
 
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Բայց իմ գինը հենց հասկանաս
Էլ դու ինձ մոտ չվերադառնաս
 
Գնա-գնա...ելի...ելի...ելի...ելի...
Գնա-գնա...ելի...ելի...ելի...
Գնա-գնա...
 
Դու մնալու ես հետո քո խղծին առաչ ամոթով-ամոթով
Շատ ես լալու վերչէ հետ ես գալու ծանոթով-ծանոթով
Որը գալու է դու հասկանալու ես որ ծիշտ եմ ես-ծիշտ եմ ես
Չի սիրելու միևնույն է ուրիշը ել քեզ ինձ պես-քեզ ինձ պես
Նույնը մեռա քեզ ասելով
Բայց էլի խելկի չեկար
թող ու գնա որ ճդառնամ գիժ ու խելագար
 
[Կրկներգ]
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Ով խոսքով իր քեզ կգերի
Ու ամենոր ծաղիկներ կբերի
 
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Բայց իմ գինը հենց հասկանաս
Էլ դու ինձ մոտ չվերադառնաս
 
[Կրկներգx2]
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Ով խոսքով իր քեզ կգերի
Ու ամենոր ծաղիկներ կբերի
 
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Բայց իմ գինը հենց հասկանաս
Էլ դու ինձ մոտ չվերադառնաս
 
Գնա-գնա...ելի...ելի...ելի...ելի...
Գնա-գնա...ելի...ելի...ելի...
Գնա-գնա...
 
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի...
Գնա-գնա քեզ կգերի...
Ու ամենոր ծաղիկներ կբերի...
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի...
 
[Կրկներգ]
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Ով խոսքով իր քեզ կգերի
Ու ամենոր ծաղիկներ կբերի
 
Գնա-գնա կյանքը քո վայելի
Գնա գտիր քեզ նման ջահելի
Բայց իմ գինը հենց հասկանաս
Էլ դու ինձ մոտ չվերադառնաս
 
Գնա-գնա...ելի...ելի...ելի...ելի...
Գնա-գնա...ելի...ելի...ելի...
Գնա-գնա...
 
Submitted by TheProteanGirl on Thu, 13/04/2017 - 05:27
Last edited by TheProteanGirl on Sun, 16/04/2017 - 06:20
Submitter's comments:

I used this site:
https://wn.com/mihran_tsarukyan__gna_gna__lyrics_2017
to get a general idea of the lyrics because I can't hear them all but I made lots of corrections and changes to it because some words were missing. Please credit me if you use my version elsewhere and let me know if there are mistakes Regular smile enjoy!!

Align paragraphs
English translation

Go-Go

I've always loved it when you were whimsy with me-whimsy with me
But as time goes by your games are becoming undesirable and tiring
They are right when they say that a woman loves with her ears - with her ears
You get pointlessly mad at me with your demands- with your demands
 
Get yourself together, you naive
So that I may be by your side forever
So that I don't act rough with you
So that I don't eat away at your sanity
 
[CHORUS]
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
Who will woo you with his words
Who will bring you flowers every day
 
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
But my woman the second you understand
Don't you ever come back to me again
 
[CHORUS(x2)]
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
Who will woo you with his words
Who will bring you flowers every day
 
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
But my woman the second you understand
Don't you ever come back to me again
 
Go-Go...again...again...again...again...
Go-Go...again...again...again...
Go-Go...
 
You're going to be left in front of your pity with embarrassment-embarrassment
You're going to cry a lot and in the end return to the familiar-familiar
The day will come you will understand that I am right-I am right
No one will love you like I love you - like I love you
I am tired of repeating the same thing to you
But you still didn't get yourself together
Leave everything and go so that I don't become crazy and insane
 
[CHORUS]
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
Who will woo you with his words
Who will bring you flowers every day
 
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
But my woman the second you understand
Don't you ever come back to me again
 
[CHORUS(x2)]
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
Who will woo you with his words
Who will bring you flowers every day
 
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
But my woman the second you understand
Don't you ever come back to me again
 
Go-Go...again...again...again...again...
Go-Go...again...again...again...
Go-Go...
 
Go-Go live your life...
Go-Go that will woo you with his words...
Who will bring you flowers every day...
Go-Go live your life...
 
[CHORUS]
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
Who will woo you with his words
Who will bring you flowers every day
 
Go-Go live your life
Go find someone as young as you
But my woman the second you understand
Don't you ever come back to me again
 
Go-Go...again...again...again...again...
Go-Go...again...again...again...
Go-Go...
 
Submitted by TheProteanGirl on Sat, 15/04/2017 - 00:06
Last edited by TheProteanGirl on Tue, 08/08/2017 - 13:25
Author's comments:

From scratch, give me credit if re-used elsewhere Regular smile enjoy !

More translations of "Gna-Gna (Գնա-Գնա )"
See also
Comments