Flora Martirosyan - Իմ հասակը (English translation)

Armenian

Իմ հասակը

Իմ հասակը տարիների փորձ ունի,
Ամեն տարի իրեն պատմությունն ունի
Խոշոր դեմքիս ամեն ծալքն իր դարդն ունի
Ծերության դեմ ոչ ոք, ոչ մի ճար չունի։
 
Միշտ հպարտ եմ, ինչ կա ոչինչ չի եղել.
Միայն դեմքիս ակոսներ են գոյացել,
Կամ էլ գլխիս աշտանակն է նոսրացել,
Բայց իմ սիրտն ու հոգին նույնն են մնացել։
 
Դեղնեց ահա տերևը հզոր ծառի,
Ճեղքվեց իմ քարերը բարձր սարի
Էլ ոչ մի ուժ նրանց նոր կյանք չի բերի
Կհեռանան մնալով էջ հուշերից։
 
Մանկությունից անցա այսքան ճանապարհ,
Դպրոց ուսում, ու խենթացած սիրահար,
Շատ չխոսենք, իմ պատմությունն է երկար,
Մի հիշեցրեք ես կդառնամ խելագար։
 
Submitted by Mesrop1993 on Sun, 19/01/2014 - 17:30
Align paragraphs
English translation

My age

My age has experience of years
Each year has its own story
Every crinkle on my face has its own worry
No one has an elixir against aging
 
I am always proud, nothing has happened
Only Some wrinkles have appeared on my face
Or maybe I'm just losing my mind
But I am sure, my heart and soul are the same
 
The leaf of a strong tree has gone yellow
The stones of a high mountain wrecked
No strength will bring a new life
They'll go away leaving just memories
 
I passed this way from childhood
Got education and fell crazily in love
Lets not talk too much, my story is long
Don't remind me, I'll go insane
 
Submitted by Armine Sahakyan on Wed, 08/11/2017 - 03:11
Added in reply to request by Zarina01
See also
Comments
RadixIce    Wed, 08/11/2017 - 03:43

Lets not talk too much---> let's not talk too much. ("Lets" means someone allows smth. I.e (s)he lets. )