Advertisements

Կանչում եմ, արի, արի (Ganchum em, ari, ari) (English translation)

Կանչում եմ, արի, արի

Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
 
Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:
 
Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:
 
Submitted by Armine SahakyanArmine Sahakyan on Fri, 13/10/2017 - 06:46
Last edited by unknown4unknown4 on Tue, 29/12/2020 - 20:57
Submitter's comments:

The folk song is in Armenian and of Armenian origin, however this version is performed by a Kurdish music band

English translationEnglish
Align paragraphs

I call you come, come

Versions: #1#2
I'm calling you, come my love,
I'd die for your tall body
You aren't coming, may your hearth go out;
Tell, what should I do?
 
I gathered boquets of roses, my love,
I'd die for your tall body
the roads are crying, awaiting your return;
tell me, what can i say?
 
The roses are wet with dew, my love,
i'd die for your tall body
Those drops of dew are my heart's tears,
Tell me, what should I do?
 
Thanks!
thanked 1 time

© Copyright հեղինակային իրավունքներ Derechos de autor זכויות יוצרים Telif hakkı Авторские права:
Александр Листенгорт Ալեքսանդր Լիստենգորթ Alexander Listengort אלכסנדר ליסטנגורט

Submitted by Alexander ListengortAlexander Listengort on Sun, 24/06/2018 - 12:50
Translations of "Կանչում եմ, արի, արի..."
Kardeş Türküler: Top 3
Comments
Read about music throughout history