Advertisements

Կանչում եմ, արի, արի (Ganchum em, ari, ari) (English translation)

Կանչում եմ, արի, արի

Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
 
Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:
 
Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:
 
Submitted by Armine SahakyanArmine Sahakyan on Fri, 13/10/2017 - 06:46
Last edited by unknown4unknown4 on Tue, 29/12/2020 - 20:57
Submitter's comments:

The folk song is in Armenian and of Armenian origin, however this version is performed by a Kurdish music band

English translationEnglish
Align paragraphs

I'm calling you, come, dear, come

Versions: #1#2
I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want*
Oh, you don't come, may (God) make you homeless*
Tell me what to do.
 
I've plucked a bouquet of roses
Love, I'll die if you want
I've put the roses on your way
Tell me what to do.
 
The roses are wet because of the dews
Love, I'll die, if you want
The dews are the tears of my heart
Tell me what to do.
 
Thanks!
thanked 6 times
Submitted by Armine SahakyanArmine Sahakyan on Fri, 13/10/2017 - 07:15
Author's comments:

*If the second line was translated word-word, it would be ''Let me die for your height'', which means he is so madly in love with her, that he is ready to sacrifice his life for her.

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Translations of "Կանչում եմ, արի, արի..."
Kardeş Türküler: Top 3
Comments
Read about music throughout history