אכול כפי יכולתך

Submitted by Alexander Listengort on Thu, 02/08/2018 - 10:56

Meanings of "אכול כפי יכולתך"

English

לאכול כמה שאפשר

Explained by Alexander ListengortAlexander Listengort on Thu, 02/08/2018 - 10:56
English

eat as much as you want, eat your fill, all you can eat

Explained by Moshe KayeMoshe Kaye on Sun, 05/07/2020 - 01:39
Explained by Moshe KayeMoshe Kaye