לתפוס ראש

Submitted by E.z.a.001 on Mon, 27/06/2016 - 10:20

Meanings of "לתפוס ראש"

English

getting high, from alochohol mostly or drugs ..

Explained by E.z.a.001 on Mon, 27/06/2016 - 10:20
Explained by E.z.a.001
Hebrew

להשתכר (לא עד כדי מצב הקאה) להרגיש טוב, להסתחרר
"קניתי וודקה, בוא נלך לתפוס ראש"
"וואו אחי, תפסתי ראש"

Explained by E.z.a.001 on Mon, 27/06/2016 - 10:24
Explained by E.z.a.001