נולד עם כפית כסף בפה

Submitted by Floppylou on 10.07.2017

נולד עם כפית כסף בפה (Hebrew) — "nolad ime kapit kesef bapais"

Hebrew, explained by Floppylou on Mon, 10/07/2017 - 19:21
why'd you write the hebrew in modern hebrew and the transliteration in ashkenazi dialect ? - SaintMark 9 months ago

Translations of "נולד עם כפית כסף בפה"

AdunaicÊtre né avec une cuillère d’argent dans la bouche
Explanations:
Arabic (other varieties)مولود وفي بقه معلقة دهب
DutchGeboren met een zilveren lepel in de mond
Explanations:
Englishto be born with a silver spoon in (one's) mouth
Explanations:
FrenchÊtre né avec une cuillère en or dans la bouche
Explanations:
GermanMit einem goldenen Löffel im Munde geboren
Explanations:
RussianРожден в рубашке
Explanations:
UkrainianВ сорочці народився
Explanations: