بین خودمون بمونه

Submitted by ahmad aziz on Wed, 03/06/2020 - 18:36

Idiomatic translations of "بین خودمون بمونه"

English
to keep something under one's hat
Explanations:
Portuguese
fazer boca de siri
Explanations:

Meanings of "بین خودمون بمونه"

Persian

کسی غیر از من و تو از این راز با خبر نشه

Explained by ahmad azizahmad aziz on Wed, 03/06/2020 - 18:36
Explained by ahmad azizahmad aziz

"بین خودمون بمونه" in lyrics

İbrahim Tatlıses - عاشقی

خدا کمک حالت باشه
و یه چاره ای واسه دردت پیدا کنه
بذار بین خودمون بمونه
تو عاشقی برادر من

İrade Mehri - بین خودمون بمونه!

این حرفا بین خودمون بمونه
اینو هیچکی نباید میفهمید خودمون حلش میکردیم
بین خودمون بمونه!
اینو هیچکی نباید میفهمید

Bring Me the Horizon - من رو مصلوب کنید

(جهنم واقعیه,باور کنید!من دیدمش)
جهنم واقعیه,باور کنید!من دیدمش
بین خودمون بمونه,بهشت واقعیه
(جهنم واقعیه,باور کنید!من دیدمش)